Fra 1. januar 2021 gjelder nye felleseuropeiske droneregler. Er man registrert i RO1-kategorien før nyttår, vil man fortsatt kunne operere etter nasjonalt regelverk i overgangsperioden frem til 31. desember 2021. Fra 1. januar 2022, må alle operatører over på nytt regelverk.

Selv om RO1-operatører kan operere i overgangsperioden, må man likevel registrere seg på nytt via Luftfartstilsynets nye registreringsløsning flydrone.no (som tidligst blir tilgjengelig i desember), hvor du også vil finne grunnleggende nettkurs for åpen kategori, og nettbasert eksamen for A1/A3.

Portalen vil også gjøre det mulig for dronepiloter å tilknytte seg en droneoperatør. Droneoperatører vel dermed ha oversikt over den enkeltes status på pilotkompetanse.

Krav til teorieksamen (A2) for noen dronepiloter

Dronepiloter som ønsker å operere i underklasse A2, vil også måtte deklarere fullført egentrening og ta en A2 teorieksamen som avlegges ved Statens vegvesens trafikkstasjoner. Denne teoriprøven inneholder 30 flervalgsspørsmål og blir først tilgjengelig 2. januar 2021.

Flyging utenfor synsrekkevidde (BVLOS) blir bare tillatt i spesifikk kategori

Åpen kategori tillater bare flyging innenfor synsrekkevidde (VLOS). RO1-operatører som flyr BVLOS med droner under 250 g, må eventuelt bli operatør i spesifikk kategori.

Mørkeflyging blir tillatt i alle operatørkategorier

Etter nasjonalt regelverk, er det bare RO2 og RO3 som tillater flyging i mørket. Det nye EU-regelverket gjør mørkeflyging tilgjengelig for alle. Dette forutsetter at man er registrert som droneoperatør i en av de nye kategoriene. Dronen må også være utstyrt med et grønt blinkende lys, slik man enkelt kan se forskjell på et ubemannet og bemannet luftfartøy.

Forbered deg på nytt regelverk

Ønsker du å lære mer? Se vårt A2 teorikurs og A2 dronekurs, der dronekurset også inneholder praktisk flygetrening.

Se også vår bloggartikkel som gir deg en rask innføring i det nye EU-regelverket. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Se også

Tilbake til bloggen

Nytt EU-regelverk: dette må RO1-operatører gjøre fra nyttår

Fra 1. januar 2021 gjelder nye felleseuropeiske droneregler. Er man registrert i RO1-kategorien før nyttår, vil man fortsatt kunne operere etter nasjonalt regelverk i overgangsperioden frem til 31. desember 2021. Fra 1. januar 2022, må alle operatører over på nytt regelverk.

Selv om RO1-operatører kan operere i overgangsperioden, må man likevel registrere seg på nytt via Luftfartstilsynets nye registreringsløsning flydrone.no (som tidligst blir tilgjengelig i desember), hvor du også vil finne grunnleggende nettkurs for åpen kategori, og nettbasert eksamen for A1/A3.

Portalen vil også gjøre det mulig for dronepiloter å tilknytte seg en droneoperatør. Droneoperatører vel dermed ha oversikt over den enkeltes status på pilotkompetanse.

Krav til teorieksamen (A2) for noen dronepiloter

Dronepiloter som ønsker å operere i underklasse A2, vil også måtte deklarere fullført egentrening og ta en A2 teorieksamen som avlegges ved Statens vegvesens trafikkstasjoner. Denne teoriprøven inneholder 30 flervalgsspørsmål og blir først tilgjengelig 2. januar 2021.

Flyging utenfor synsrekkevidde (BVLOS) blir bare tillatt i spesifikk kategori

Åpen kategori tillater bare flyging innenfor synsrekkevidde (VLOS). RO1-operatører som flyr BVLOS med droner under 250 g, må eventuelt bli operatør i spesifikk kategori.

Mørkeflyging blir tillatt i alle operatørkategorier

Etter nasjonalt regelverk, er det bare RO2 og RO3 som tillater flyging i mørket. Det nye EU-regelverket gjør mørkeflyging tilgjengelig for alle. Dette forutsetter at man er registrert som droneoperatør i en av de nye kategoriene. Dronen må også være utstyrt med et grønt blinkende lys, slik man enkelt kan se forskjell på et ubemannet og bemannet luftfartøy.

Forbered deg på nytt regelverk

Ønsker du å lære mer? Se vårt A2 teorikurs og A2 dronekurs, der dronekurset også inneholder praktisk flygetrening.

Se også vår bloggartikkel som gir deg en rask innføring i det nye EU-regelverket. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vi gir deg informasjon om hva som skjer i Droneakademiet, faglige artikler, guider og nyttige tips og triks. Få kvalitetsinnhold rett i mailboksen.