Dronekurs har revolusjonert måten NIKU jobber med uvurderlige kulturminner på. NIKU sendte nylig 5 arkeologer på kurs hos oss i Droneakademiet AS for å lære seg å fly droner på en sikker og effektiv måte. De har tidligere brukt eksterne bedrifter til droneflygingen. Nå kombinerer de sin unike kunnskap om kulturminner med den nye kunnskapen om droneflyging til å få unike resultater som ikke var mulig før.

Hvem er NIKU?

NIKU, Norsk institutt for kulturminneforskning, er Norges eneste uavhengige forskningsinstitutt på kulturminner. NIKU driver kulturminnerelatert forskning og oppdragsvirksomhet både for offentlige og private aktører.

Oppdragene er alt fra arkeologiske undersøkelser til by og byutvikling fordelt mellom de 5 avdelingene NIKU består av.

NIKU består av dyktige mennesker som jobber som konservatorer, arkeologer, arkitekter, ingeniører, geografer, etnologer, samfunnsvitere, kunsthistorikere, forskere og rådgivere med kompetanse på kulturminner.

Droner og NIKU

Droner er relativt nytt for NIKU, men det har revolusjonert arbeidet deres med kulturminner siden de tok i bruk droner.

Hovedsakelig brukes dronene til å kartlegge kulturminner gjennom fotografier av landskapet. Fotografiene dronene tar lar de blant annet lage 3D-modeller av landskapet. Dronene har også gjort det lettere å identifisere helt ukjente minner på grunn av det unike perspektivet et kamera på en drone gir i følge Knut Paasche som er ansvarlig for dronesatsingen i NIKU.

Dronebildene har blitt kombinert med satelittopptak og laserskanning fra fly for å gi et komplett bilde av kulturminner. Dette gir helt nye muligheter innen søk og presentasjon av kulturminner.

I det siste har NIKU også begynt å brukt dronene til å ta bilder av verneverdige bygninger. Dronene lar NIKU ta bilde fra alle tenkelige vinkler, som igjen gjør at man kan lage en tilnærmet perfekt 3D-modell eller tegning av bygningen.

 

3D modell av tradisjonelt gårdstun.

Dronene NIKU bruker er industridroner av stor størrelse.

Viktigheten av dronekurs

Dronekurset NIKU tok hos oss i Droneakademiet AS gjorde at de på en sikker og effektiv måte kan fly droner. Det er spesielt viktig når det kommer til verneverdige bygninger som ligger i byer og tettbebygde strøk. Her er det alt fra trikker til kafegjester man må ta hensyn til.

Tidligere brukte NIKU eksterne leverandører til å føre dronene. Nå som de har tatt i bruk dronene selv kan de kombinere sin spisskompetanse innen kulturminner med den nylærte kompetansen innen droneflyving for å få et unikt resultat som ikke har vært mulig før forteller Knut Paasche.

Flere av kulturminnene ligger svært utsatt til med tanke på vær og vind, og da kommer den praktiske opplæringen innen det å faktisk kontrollere dronene veldig godt med. Dronene som brukes i slikt arbeid er gjerne kostbare og da kan det fort bli dyrt å la dronene bli ført av personer med liten eller ingen kompetanse.

Vi skreddersydde kursprogrammet til NIKU og de har fått gode resultater raskt gjennom kompetent bruk av droner. Ta kontakt i dag for å få tilpasset et dronekurs til din organisasjon. Våre instruktører har pedagogisk erfaring og viser deg alt fra det praktiske til lovverket rundt droneflyging på en lettfattelig måte.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Se også

Tilbake til bloggen

Dronekurs og historiske kulturminner

Dronekurs har revolusjonert måten NIKU jobber med uvurderlige kulturminner på. NIKU sendte nylig 5 arkeologer på kurs hos oss i Droneakademiet AS for å lære seg å fly droner på en sikker og effektiv måte. De har tidligere brukt eksterne bedrifter til droneflygingen. Nå kombinerer de sin unike kunnskap om kulturminner med den nye kunnskapen om droneflyging til å få unike resultater som ikke var mulig før.

Hvem er NIKU?

NIKU, Norsk institutt for kulturminneforskning, er Norges eneste uavhengige forskningsinstitutt på kulturminner. NIKU driver kulturminnerelatert forskning og oppdragsvirksomhet både for offentlige og private aktører.

Oppdragene er alt fra arkeologiske undersøkelser til by og byutvikling fordelt mellom de 5 avdelingene NIKU består av.

NIKU består av dyktige mennesker som jobber som konservatorer, arkeologer, arkitekter, ingeniører, geografer, etnologer, samfunnsvitere, kunsthistorikere, forskere og rådgivere med kompetanse på kulturminner.

Droner og NIKU

Droner er relativt nytt for NIKU, men det har revolusjonert arbeidet deres med kulturminner siden de tok i bruk droner.

Hovedsakelig brukes dronene til å kartlegge kulturminner gjennom fotografier av landskapet. Fotografiene dronene tar lar de blant annet lage 3D-modeller av landskapet. Dronene har også gjort det lettere å identifisere helt ukjente minner på grunn av det unike perspektivet et kamera på en drone gir i følge Knut Paasche som er ansvarlig for dronesatsingen i NIKU.

Dronebildene har blitt kombinert med satelittopptak og laserskanning fra fly for å gi et komplett bilde av kulturminner. Dette gir helt nye muligheter innen søk og presentasjon av kulturminner.

I det siste har NIKU også begynt å brukt dronene til å ta bilder av verneverdige bygninger. Dronene lar NIKU ta bilde fra alle tenkelige vinkler, som igjen gjør at man kan lage en tilnærmet perfekt 3D-modell eller tegning av bygningen.

 

3D modell av tradisjonelt gårdstun.

Dronene NIKU bruker er industridroner av stor størrelse.

Viktigheten av dronekurs

Dronekurset NIKU tok hos oss i Droneakademiet AS gjorde at de på en sikker og effektiv måte kan fly droner. Det er spesielt viktig når det kommer til verneverdige bygninger som ligger i byer og tettbebygde strøk. Her er det alt fra trikker til kafegjester man må ta hensyn til.

Tidligere brukte NIKU eksterne leverandører til å føre dronene. Nå som de har tatt i bruk dronene selv kan de kombinere sin spisskompetanse innen kulturminner med den nylærte kompetansen innen droneflyving for å få et unikt resultat som ikke har vært mulig før forteller Knut Paasche.

Flere av kulturminnene ligger svært utsatt til med tanke på vær og vind, og da kommer den praktiske opplæringen innen det å faktisk kontrollere dronene veldig godt med. Dronene som brukes i slikt arbeid er gjerne kostbare og da kan det fort bli dyrt å la dronene bli ført av personer med liten eller ingen kompetanse.

Vi skreddersydde kursprogrammet til NIKU og de har fått gode resultater raskt gjennom kompetent bruk av droner. Ta kontakt i dag for å få tilpasset et dronekurs til din organisasjon. Våre instruktører har pedagogisk erfaring og viser deg alt fra det praktiske til lovverket rundt droneflyging på en lettfattelig måte.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vi gir deg informasjon om hva som skjer i Droneakademiet, faglige artikler, guider og nyttige tips og triks. Få kvalitetsinnhold rett i mailboksen.