Virksomheter som kombinerer god bransjekunnskap med droneteknologi velger Droneakademiet i jakten på økt konkurransekraft.

Vi tilbyr konsulenttjenester og kurs for bedrifter som ønsker å integrere droneteknlogi. Vårt erfarne team har hjulpet en rekke kunder i flere ulike bransjer.

Vi hjelper deg med

Vi har en velprøvd katalog av tjenester som hver dag bidrar til å gi våre kunder et fortrinn i sitt marked:
Cross-border operations kan være komplekse og krever nøye planlegging og kjennskap til ulike lands regelverk. Droneakademiet hjelper droneoperatører med å navigere denne prosessen ved å bistå med nødvendige tillatelser og cross-border søknader. Vi har erfaring med å sikre operatørtillatelser i land som Tyskland, Nederland, Frankrike, Belgia, Tsjekkia, Emiratene og flere. Vårt ekspertteam sørger for at din organisasjon oppfyller alle juridiske krav, slik at du kan fokusere på å utføre vellykkede droneoperasjoner på tvers av landegrenser.
Internkontroll av droneorganisasjonen er essensielt for å sikre at operasjoner gjennomføres trygt og i samsvar med gjeldende regelverk og vilkår i operatørtillatelsen. Dette innebærer systematisk overvåking og evaluering av prosedyrer, sikkerhetsrutiner, og operasjonell praksis for å identifisere og korrigere avvik før de fører til uønskede hendelser. Droneakademiet tilbyr tjenester innen internkontroll, som hjelper din organisasjon med å opprettholde høy standard på sikkerhet og compliance, slik at du kan fokusere på dine kjerneoppgaver.
Revisjoner av operative dokumenter er en kritisk tjeneste som Droneakademiet tilbyr for å sikre at din droneorganisasjon alltid er oppdatert og i samsvar med gjeldende regelverk og beste praksis. Innføring av nye droner, nye operasjonstyper, endrede operasjonelle forhold, og endringer i regelverk er eksempler på situasjoner som krever en grundig revisjon av operative dokumenter. Vi sørger for at dine dokumenter er kontinuerlig revidert og forbedret, slik at du kan opprettholde høy standard på sikkerhet og effektivitet i dine operasjoner. Med vår ekspertise kan du være trygg på at alle prosedyrer og rutiner er nøyaktig dokumentert og tilpasset de nyeste kravene i bransjen.
Droneakademiet tilbyr ekspertise i utarbeidelse av SORA-analyser og operasjonsmanualer. En grundig Specific Operations Risk Assessment (SORA) er avgjørende for å identifisere og mitigere risikoer i spesifikke droneoperasjoner. Vi hjelper din organisasjon med å utforme nøyaktige SORA-analyser og omfattende operasjonsmanualer, som dokumenterer alle prosedyrer og sikkerhetstiltak. Dette sikrer at din dronevirksomhet opererer trygt, effektivt og i samsvar med alle relevante regelverk.
Droneakademiet tilbyr utvikling av skreddersydde Emergency Response Plans (ERP) tilpasset din virksomhets kompleksitet og størrelse. En effektiv ERP er avgjørende for å forhindre eskalering av effekter etter en hendelse, og sikrer at organisasjonen din er forberedt på å håndtere nødsituasjoner raskt og effektivt. Vårt team utvikler planer som inkluderer klare prosedyrer og ansvarsfordelinger, slik at alle involverte vet nøyaktig hva som skal gjøres i en krisesituasjon.
Vi hjelper din organisasjon med å teste og evaluere nye ideer og operasjonstyper, slik at du kan demonstrere gjennomførbarhet og nytteverdi. Med vår ekspertise sikrer vi at ditt use case oppfyller alle nødvendige krav og standarder, og gir et solid grunnlag for videre utvikling og implementering av droneteknologi i bedriften.

Har du skyhøye ambisjoner? Vi blir gjerne med på reisen

Vi kombinerer din bransjekunnskap med droneteknologi for å øke din konkurransekraft. Sammen integrerer vi droner i din virksomhet, skaper verdier, og sikrer at operasjonene følger siste regelverk.
Kontakt oss

Vi leverer kurs og konsulenttjenester til framtidsrettede organisasjoner og virksomheter. Her er noen.