Dronene som kretser rundt flyplassene på Sola og i Mosjøen er ikke uvedkomne gjester. Fra mai til september har Avinor prøvd ut droner som verktøy til inspeksjon av alt fra gjerder til rullebaner og lysanlegg i prosjektet «Droner til eget bruk». Droneakademiet hjalp prosjektet på vingene.  

Lenge før dronene i det hele tatt kom i luften bidro Droneakademiet med å få på plass det formelle ved å blant annet sette sammen søknaden til Luftfartstilsynet. Den siste tids hendelser, hvor ulovlig droneflyging blant annet førte til stans i flytrafikken og midlertidig stenging av luftrommet på Flesland, illustrerer risikoen ved å fly drone i nærheten av en flyplass.

Selv om Avinor er Norges største eier av flyplasser, er det ikke fritt frem for dem å fly droner der. For å få dispensasjon fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet til å omgå flyplassenes sensorforbud, og få nødvendig sertifisering til å gjennomføre inspeksjonsflygningene slik Avinor ønsker, bidro Droneakademiet med å utfylle søknadsskjemaet og oppfylle de omfattende kravene til vedleggsdokumentasjon.

– Luftfartstilsynet ga oss tilbakemeldinger om at søknaden hadde høy kvalitet og det må jo blant annet tilskrives Droneakademiet, sier prosjektleder David Mostad i Avinor tilfreds.

Droneakademiet bidro med å gi nødvendig opplæring til Avinors dronepiloter og hjalp dem gjennom sertifiseringsprosessen.

Dronene kan gi økt effektivitet 

Gjennom prosjektets testperiode har Avinor funnet ut at droner kan være effektive verktøy under visse forutsetninger. 

– Når du kommer 10-15 meter over bakken får du et mye bedre grunnlag til å vurdere kvaliteten på lysene enn gjennom bilvinduet på bakkenivå. Men dronene krever årvåken og bevisst bruk, forteller Mostad.

«Droner til eget bruk» inngår som et av fire viktige spor i Avinors droneprogram, og har som mål å undersøke hvordan droner kan benyttes for å øke kvaliteten, samt redusere risiko og kostnader i driften av flyplasser. Særlig er dronene blitt benyttet til inspeksjon av bygninger og ulike typer lysanlegg; innflygingslys utenfor og innenfor gjerdet, hinderlys, blinkende sekvenslys, sirkellys og såkalte «running rabbit»-lys. Noen av lysene ligger på vanskelig fremkommelige steder, som ellers må nås ved helikopter eller lange bilturer inn i skogen, langt utenfor lufthavnen. 

Fra venstre: Rune Smedseng, Henrik Sagmo og David Mostad på Mosjøen Lufthavn Kjærstad. Foto: Avinor

Økt innsikt gjennom testing 

Avinor erfarer etter testflygningene at dronene egner seg svært godt til automatiske inspeksjoner av lysanlegg. Dronene kan også programmeres til å fly i bestemte mønster slik at man kan lage store sammenhengende oversiktsbilder over flyplassene. Såkalte ortografier, som er nyttige til vurdering av ulike forhold og i opplæring av flyplasspersonell.

For å utføre inspeksjonsarbeidet er Avinor avhengig av å fly utenfor synsrekkevidde og tidvis i mer utfordrende værforhold. Det stiller strenge krav til dronenes ytelsesevne. Prosjektleder Mostads valg falt på Parrot Anafi Ai, som er den første masseproduserte dronen som kan kobles til 4G-nettverket.

Parrot Anafi Ai. Foto: Avinor

– 4G-tilkoblingen gjør det i teorien mulig for droneoperatørene å sitte i Spania eller på hytten og gjennomføre inspeksjonsflygninger på våre flyplasser. Akkurat det prøvde vi ikke, og når det var dårlig vær kunne vi sitte i driftsbygget og fly droneinspeksjonen 5 kilometer unna, forteller han. 

Fremtidsutsikter 

Nå er første prosjektperiode med testflygninger unnagjort og prosjektlederen har levert sin erfaringsrapport. For tiden jobbes det med et nytt og utvidet prosjektmandat, uten at full utrulling forventes med det første. 

– Oppsummert vil jeg si det har vært en behagelig opplevelse å samarbeide med Droneakademiet. De er kunnskapsrike, profesjonelle og leverer til riktig tid, sier Mostad.

I sparebankbygget i Sykkylven sitter Alexander Sandnes, daglig leder i Droneakademiet, og ser tilbake på en flott første fase av prosjektet. Det å fly droner på flyplasser byr på flere utfordringer, så Sandnes har nytt godt av tett samarbeid med mange involverte fra Avinors ulike fagavdelinger for å få dette til.

– Avinor er fremtidsrettet og har alle forutsetninger for å lykkes videre med droneprosjektet, og jeg er overbevist om at droner blir en viktig del av flyplassdriften i nær fremtid. Vi takker for tilliten de har gitt oss og gleder oss til fortsettelsen, sier Alexander.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Se også

Tilbake til bloggen

Avinor tester droner til inspeksjon

Dronene som kretser rundt flyplassene på Sola og i Mosjøen er ikke uvedkomne gjester. Fra mai til september har Avinor prøvd ut droner som verktøy til inspeksjon av alt fra gjerder til rullebaner og lysanlegg i prosjektet «Droner til eget bruk». Droneakademiet hjalp prosjektet på vingene.  

Lenge før dronene i det hele tatt kom i luften bidro Droneakademiet med å få på plass det formelle ved å blant annet sette sammen søknaden til Luftfartstilsynet. Den siste tids hendelser, hvor ulovlig droneflyging blant annet førte til stans i flytrafikken og midlertidig stenging av luftrommet på Flesland, illustrerer risikoen ved å fly drone i nærheten av en flyplass.

Selv om Avinor er Norges største eier av flyplasser, er det ikke fritt frem for dem å fly droner der. For å få dispensasjon fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet til å omgå flyplassenes sensorforbud, og få nødvendig sertifisering til å gjennomføre inspeksjonsflygningene slik Avinor ønsker, bidro Droneakademiet med å utfylle søknadsskjemaet og oppfylle de omfattende kravene til vedleggsdokumentasjon.

– Luftfartstilsynet ga oss tilbakemeldinger om at søknaden hadde høy kvalitet og det må jo blant annet tilskrives Droneakademiet, sier prosjektleder David Mostad i Avinor tilfreds.

Droneakademiet bidro med å gi nødvendig opplæring til Avinors dronepiloter og hjalp dem gjennom sertifiseringsprosessen.

Dronene kan gi økt effektivitet 

Gjennom prosjektets testperiode har Avinor funnet ut at droner kan være effektive verktøy under visse forutsetninger. 

– Når du kommer 10-15 meter over bakken får du et mye bedre grunnlag til å vurdere kvaliteten på lysene enn gjennom bilvinduet på bakkenivå. Men dronene krever årvåken og bevisst bruk, forteller Mostad.

«Droner til eget bruk» inngår som et av fire viktige spor i Avinors droneprogram, og har som mål å undersøke hvordan droner kan benyttes for å øke kvaliteten, samt redusere risiko og kostnader i driften av flyplasser. Særlig er dronene blitt benyttet til inspeksjon av bygninger og ulike typer lysanlegg; innflygingslys utenfor og innenfor gjerdet, hinderlys, blinkende sekvenslys, sirkellys og såkalte «running rabbit»-lys. Noen av lysene ligger på vanskelig fremkommelige steder, som ellers må nås ved helikopter eller lange bilturer inn i skogen, langt utenfor lufthavnen. 

Fra venstre: Rune Smedseng, Henrik Sagmo og David Mostad på Mosjøen Lufthavn Kjærstad. Foto: Avinor

Økt innsikt gjennom testing 

Avinor erfarer etter testflygningene at dronene egner seg svært godt til automatiske inspeksjoner av lysanlegg. Dronene kan også programmeres til å fly i bestemte mønster slik at man kan lage store sammenhengende oversiktsbilder over flyplassene. Såkalte ortografier, som er nyttige til vurdering av ulike forhold og i opplæring av flyplasspersonell.

For å utføre inspeksjonsarbeidet er Avinor avhengig av å fly utenfor synsrekkevidde og tidvis i mer utfordrende værforhold. Det stiller strenge krav til dronenes ytelsesevne. Prosjektleder Mostads valg falt på Parrot Anafi Ai, som er den første masseproduserte dronen som kan kobles til 4G-nettverket.

Parrot Anafi Ai. Foto: Avinor

– 4G-tilkoblingen gjør det i teorien mulig for droneoperatørene å sitte i Spania eller på hytten og gjennomføre inspeksjonsflygninger på våre flyplasser. Akkurat det prøvde vi ikke, og når det var dårlig vær kunne vi sitte i driftsbygget og fly droneinspeksjonen 5 kilometer unna, forteller han. 

Fremtidsutsikter 

Nå er første prosjektperiode med testflygninger unnagjort og prosjektlederen har levert sin erfaringsrapport. For tiden jobbes det med et nytt og utvidet prosjektmandat, uten at full utrulling forventes med det første. 

– Oppsummert vil jeg si det har vært en behagelig opplevelse å samarbeide med Droneakademiet. De er kunnskapsrike, profesjonelle og leverer til riktig tid, sier Mostad.

I sparebankbygget i Sykkylven sitter Alexander Sandnes, daglig leder i Droneakademiet, og ser tilbake på en flott første fase av prosjektet. Det å fly droner på flyplasser byr på flere utfordringer, så Sandnes har nytt godt av tett samarbeid med mange involverte fra Avinors ulike fagavdelinger for å få dette til.

– Avinor er fremtidsrettet og har alle forutsetninger for å lykkes videre med droneprosjektet, og jeg er overbevist om at droner blir en viktig del av flyplassdriften i nær fremtid. Vi takker for tilliten de har gitt oss og gleder oss til fortsettelsen, sier Alexander.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vi gir deg informasjon om hva som skjer i Droneakademiet, faglige artikler, guider og nyttige tips og triks. Få kvalitetsinnhold rett i mailboksen.