Vi kombinerer din bransjeerfaring med droneteknologi for å gi deg en fordel i ditt marked.

Vi tror på å dele kunnskap og erfaring for å bidra til at du lykkes. Som din kompetansepartner er vårt mål ikke bare å hjelpe deg, men å sikre at alle involverte får økt faglig kompetanse og verdifull erfaring.

Operativ dokumentasjon

Operasjonsmanual Operasjonsmanual

Vi utvikler operasjonsmanual, risikoanalyser (SORA) og operativ dokumentasjon til din virksomhet. Sammen sørger vi for at du kommer deg raskere på vingene.

Operativ støtte

Operativ støtte Operativ støtte

Vi hjelper deg slik at du alltid kan være trygg på at du opererer i tråd med gjeldende regelverk. Vi er en kompetansepartner du kan stole på.

Internkurs

Internkurs Internkurs

Flere av våre kurs kan gjennomføres bedriftsinternt. Et bedriftsinternt kurs er tilpasset deres virksomhet, forberedt i samarbeid med dere og i tråd med gjeldende regelverk.

Bransjeløsninger

Vi hjelper private og offentlige bedrifter med å ta i bruk droneteknologi. Her er noen av bransjene vi jobber med:
Økt situasjonsforståelse bidrar til bedre beslutninger. Bruk av droner under hendelser og ulykker gir uvurderlig informasjon som øker situasjonsforståelsen, og gir grunnlaget for å fatte bedre beslutninger. Droner vil også kunne frigjøre ressurser som helikopter og bakkemannskap.
Droner revolusjonerer landbruk og skogbruk ved å forenkle inspeksjon av store områder, overvåking av avlinger og trær. Ved hjelp av droner kan skadedyr, sykdommer og næringsmangler oppdages tidlig, slik at man raskt kan optimalisere jord- og skogbruksforvaltningen, og dermed spare tid og ressurser.
Innen bygg og anlegg kan ortofoto brukes sammen med kunstig intelligens, for å skape en digital tvilling til byggeplassen. Man kan også foreta masseberegning, dokumentere fremgang i prosjektet og få god oversikt uten å gå inn i vanskelig terreng, eller mellom store maskiner i anleggsområdet. Her ser man store fordeler innen HMS, effektivisering og med reduserte kostnader. Der man tidligere måtte ha stillas eller lift for å få tilgang, kan en drone utføre inspeksjoner uten manuelt arbeid i høyden.
Med termisk kamera kan man til og med kartlegge energitap fra en bygning. Videre brukes droner til fasadevask, mosefjerning fra tak og istappfjerning.
Komplekse inspeksjoner av anlegg som offshore-installasjoner, vindturbiner, solceller, kraftverk og tilhørende bygg og infrastruktur som f.eks. kraftledninger, kan gjøres enklere og mer effektivt ved hjelp av droner. Droneteknologien tillater rimeligere og hyppigere inspeksjonsintervaller, noe som kan avdekke skader og slitasje i en tidlig fase. Ved å identifisere og overvåke problemområder, kan man effektivt utbedre feilen, uten lang nedetid.
Ved å integrere droner kan bedrifter, nyhetsorganisasjoner og kommunikasjonsbyråer skape visuelt slående innhold som ikke bare gir imponerende oversiktsbilder, men også engasjerer og styrker budskapsformidlingen.
Veier, havner, flyplasser og jernbane er kritisk infrastruktur som skal ivareta både sikkerhet og beredskap over hele landet. Droner som arbeidsverktøy ved inspeksjoner, vedlikehold og planlegging av ny infrastruktur gir flere fordeler.

Vi leverer kurs og konsulenttjenester til framtidsrettede organisasjoner og virksomheter. Her er noen.

Har du skyhøye ambisjoner? Vi blir gjerne med på reisen

Vi kombinerer din bransjekunnskap med droneteknologi for å øke din konkurransekraft. Sammen integrerer vi droner i din virksomhet, skaper verdier, og sikrer at operasjonene følger siste regelverk.
Kontakt oss