Påmelding og betaling

 • Påmeldingen bekreftes ved mottak av e-post fra Droneakademiet.
 • Nettkurs faktureres ved påmelding med 7 dager forfall.
 • Stedbaserte kurs faktureres på kursdatoen med 7 dager forfall.
 • Kurs som betales med kort gjøres umiddelbart ved kurspåmelding

Opphavsrett og rettigheter

 • Alt kursmateriell, inkludert presentasjoner, skriftlig materiale, videoer, og annet innhold levert under kurset, er beskyttet av opphavsrett. Deltakeren samtykker i å ikke kopiere, distribuere eller gjøre materialet tilgjengelig for tredjeparter uten skriftlig tillatelse fra Droneakademiet. Brudd på opphavsretten kan føre til rettslige skritt og erstatningsansvar
 • Det er ikke mulig å overdra kursrettigheter til andre.

Avbestilling og endringer

 • Avbestilling av stedbaserte kurs skal skje senest innen 7 dager før kursdato.
 • Ved avbestilling etter en uke før kursdato faktureres 20% av kurskostnaden.
 • Ved avbestilling mindre enn ett døgn før kursdato belastes hele kursavgiften.
 • Droneakademiet forbeholder seg retten til å endre studieplaner og pensum for å forbedre studiet eller møte myndighetskrav.
 • Droneakademiet tar forbehold om avlysning av kurs grunnet forhold utenfor vår kontroll, og vil informere deltakerne i rimelig tid.
 • Ved avlysning gjort av Droneakademiet refunderes hele kursavgiften.

Tilgang til nettkurs

 • Tilgang til nettkurs er gyldig i 1 år fra påmeldingsdato.

Angrefrist for nettkurs

 • Angrefristen for nettkurs er 14 dager fra påmeldingsdato.

Andre kostnader

 • Kostnader i forbindelse med reising, overnatting og bevertning betales av deltageren. Droneakademiet kan være behjelpelig med å skaffe rimelig overnatting og har rabattavtaler med overnattingssteder i nærheten av våre lokasjoner.
 • Lunsj er inkludert i kurskostnaden ved stedbaserte kurs på våre lokasjoner (gjelder ikke internkurs hos bedrifter, med mindre annet er avtalt).
 • Kostnader knyttet til gjennomføring av A2, A2STS eller STS eksamen ved trafikkstasjonen dekkes av studenten.