Drone - operasjonsmanual

Operasjonsmanualen er styringsdokumentet som operatørtillatelsen er basert på. Den beskriver nøyaktig hvordan bedriften skal operere lovlig i luftrommet, med blant annet prosedyrer, sjekklister og risikoanalyser. Droneakademiet har i flere år utviklet operasjonsmanualer for selskaper i alle størrelser.

Vi hjelper deg på vingene

Å utvikle en operasjonsmanual er en lang og tidkrevende prosess. Den skal blant annet inkludere operasjonelle prosedyrer, loggføringsrutiner, sjekklister, vedlikeholdsprogram og systembeskrivelser. Ved å gi oppgaven til Droneakademiet kommer bedriften seg raskere på vingene. Vi har utarbeidet operasjonsmanualer til selskaper i alle størrelser og operatørkategorier, og er klar til å hjelpe deg med å komme i gang med droner.

Manualen utvikles basert på de opplysningene du gir oss under arbeidsmøtet. Etter manualen er ferdig tar vi en felles gjennomgang, enten på kontoret eller via nettmøte. Slik sørger vi for at du kan innholdet og tar eierskap til den.

Startpakken

Droneakademiets startpakke inkluderer pilotkurs i aktuell operatørkategori basert på kompetansekrav og operasjonsmanualen. På denne måten kommer du raskt i gang, samtidig som du sørger for at dronepiloter har nødvendig kompetanse. Når vi gjennomfører internkurs, kan vi holde opplæring relatert til aktuelle problemstillinger for din bedrift eller bransje. Avhengig av størrelsen på organisasjonen kan startpakken også inkludere kurs i droneledelse for personer med ansvarsroller.

Vi setter gjerne sammen en startpakke etter dine behov.

Revisjoner

Operasjonsmanualen er et levende dokument. Ved endringer i regelverk, bruksområder og innføring av nye droner eller systemer, må operasjonsmanualen revideres. Vi tilbyr både løpende revisjonstjenester og enkeltrevisjoner.

Kontakt oss
Vi hjelper deg med
  • Utarbeiding av prosedyrer og sjekklister
  • Revisjon av manual iht. EASA-regelverk
  • SORA-analyser
  • Concept of Operations (ConOps)
  • Kvalitetssystem (SMS)
Kundehistorie
Haugesund Kommune effektiviserer inspeksjoner ved hjelp av droner
Les mer

VÅRE KUNDER SETTER KOMPETANSE OG SIKKERHET I FOKUS