Vi realiserer dine droneambisjoner gjennom skreddersydde løsninger.

Vi hjelper deg på vingene

Å utvikle en operasjonsmanual er en lang og tidkrevende prosess. Den skal blant annet inkludere operasjonelle prosedyrer, loggføringsrutiner, sjekklister, vedlikeholdsprogram og systembeskrivelser. Ved å gi oppgaven til Droneakademiet kommer bedriften seg raskere på vingene. Vi har utarbeidet flere operasjonsbeskrivelser (ConOps), SORA-analyser og operasjonsmanualer til operatører i spesifikk kateogri, og er klar til å hjelpe deg med å komme i gang med droner.

Vi starter først med å utvikle ConOps og SORA basert på de opplysningene du gir oss under arbeidsmøtet. Etter risikoanalysen(e) er ferdig utarbeidet tar vi en felles gjennomgang, enten på kontoret eller via nettmøte. Slik sørger vi for at du forstår innholdet og har god kjennskap til hvilke krav som må oppfylles. Operasjonsmanualen utarbeides basert på risikoanalysen(e) og operasjonsbeskriven.

Startpakken

Startpakken vår inkluderer pilotkurs i spesifikk kategori basert på kompetansekrav og operasjonsmanualen. På denne måten kommer du raskt i gang, samtidig som du sørger for at dronepilotene har nødvendig kompetanse. Når vi gjennomfører internkurs, kan vi holde opplæring relatert til aktuelle problemstillinger for din bedrift eller bransje. Avhengig av størrelsen på bedriften din kan startpakken også inkludere kurs i droneledelse for personer med ansvarsroller.

Vi skreddersyr en startpakke etter dine behov.

Revisjoner

Operasjonsmanualen er et levende dokument. Ved endringer i regelverk, bruksområder og innføring av nye droner eller systemer, må operasjonsmanualen revideres. Vi tilbyr både løpende revisjonstjenester og enkeltrevisjoner.


Slik jobber vi
  Forarbeidet starter med å kartlegge behov og utarbeide en operasjonsbeskrivelse. Operasjonstype, valg av drone og operasjonsområde har stor innvirkning på krav som må oppfylles. Sammen legger vi en plan for utarbeidelse av nødvendige operative dokumenter og bygging av kompetanse.
  Vi starter først med å utvikle ConOps og SORA basert på de opplysningene du gir oss under arbeidsmøtet. Etter risikoanalysen(e) er ferdig utarbeidet tar vi en felles gjennomgang, enten på kontoret eller via nettmøte. Slik sørger vi for at du forstår innholdet og har god kjennskap til hvilke krav som må oppfylles. Operasjonsmanualen utarbeides basert på risikoanalysen(e) og operasjonsbeskriven.
  Basert på kompetansekravene skreddersyr vi kurs og opplæring etter behov.
  Vi hjelper deg med løpende revisjoner av dokumentene ved endringer i regelverk, operasjonstyper eller innføring av nye droner.

Spørsmål og svar

  Alle operatører i spesifikk kategori skal operere etter en operasjonsmanual.
  Operasjonsmanualen skal møte krav definert i AMC1 UAS.SPEC.030(3)(e) Application for an operational authorisation og GM1 UAS.SPEC.030(3)(e) Application for an operational authorisation. Videre vil innholdet i operasjonsmanualen påvirkes av krav i PDRA eller SORA. En operasjonsmanual for bruk etter et standardscenario (STS) skal møte krav til innhold beskrevet i Appendix 5 - Operations manual for Standard Scenario.
  SORA (specific operations risk assessment) er en risikoanalysemetodikk brukt for å vurdere risiko knyttet til droneflyging i spesifikk kategori. Metodikken består av 10 steg som vurderer både bakke- og luftrisiko, og gir klare krav som operatøren må oppfylle.