Operasjonsmanual for operatører i spesifikk kategori

Operasjonsmanualen skal beskrive nøyaktig hvordan bedriften skal operere lovlig i luftrommet, med blant annet prosedyrer, sjekklister og risikoanalyser. Droneakademiet har i flere år utviklet operasjonsmanualer for droneoperatører i alle størrelser.

Vi hjelper deg på vingene

Å utvikle en operasjonsmanual er en lang og tidkrevende prosess. Den skal blant annet inkludere operasjonelle prosedyrer, loggføringsrutiner, sjekklister, vedlikeholdsprogram og systembeskrivelser. Ved å gi oppgaven til Droneakademiet kommer bedriften seg raskere på vingene. Vi har utarbeidet flere operasjonsbeskrivelser (ConOps), SORA-analyser og operasjonsmanualer til operatører i spesifikk kateogri, og er klar til å hjelpe deg med å komme i gang med droner.

Vi starter først med å utvikle ConOps og SORA basert på de opplysningene du gir oss under arbeidsmøtet. Etter risikoanalysen(e) er ferdig utarbeidet tar vi en felles gjennomgang, enten på kontoret eller via nettmøte. Slik sørger vi for at du forstår innholdet og har god kjennskap til hvilke krav som må oppfylles. Operasjonsmanualen utarbeides basert på risikoanalysen(e) og operasjonsbeskriven.

Startpakken

Startpakken vår inkluderer pilotkurs i spesifikk kategori basert på kompetansekrav og operasjonsmanualen. På denne måten kommer du raskt i gang, samtidig som du sørger for at dronepilotene har nødvendig kompetanse. Når vi gjennomfører internkurs, kan vi holde opplæring relatert til aktuelle problemstillinger for din bedrift eller bransje. Avhengig av størrelsen på bedriften din kan startpakken også inkludere kurs i droneledelse for personer med ansvarsroller.

Vi setter gjerne sammen en startpakke etter dine behov.

Revisjoner

Operasjonsmanualen er et levende dokument. Ved endringer i regelverk, bruksområder og innføring av nye droner eller systemer, må operasjonsmanualen revideres. Vi tilbyr både løpende revisjonstjenester og enkeltrevisjoner.

Kontakt oss
Vi hjelper deg med
  • Utvikling av operasjonsmanual
  • Concept of Operations (ConOps)
  • SORA-analyser
  • Internkontroll av droneorganisasjonen
  • Emergency response plan (ERP)
  • Kvalitetssystem (SMS)
Regelverk
Introduksjon til SORA – risikoanalysemodellen for droneoperasjoner i spesifikk kategori
Les mer

VÅRE KUNDER SETTER KOMPETANSE OG SIKKERHET I FOKUS