Med droner som inspeksjonsverktøy har Haugesund Kommune effektivisert inspeksjoner av kommunale bygninger. I 2019 holdt Droneakademiet et internkurs for kommunen, der dronepiloter fikk teoretisk og praktisk opplæring. Vi intervjuet Bjørn Heggebø som ga oss en kommentar på hvordan dronene brukes i dag, og hvilke fordeler droneteknologien har gitt dem.

Kan du fortelle om drone avdelingen til Haugesund Kommune og bruksområdene?

- Dronebruken i Haugesund Kommune består av 6 piloter som for tiden bruker dronene:
DJI Mavic Pro og DJI Mavic Enterprise Dual. Kommunen bruker dronene til inspeksjon av fasade, takflater og bygg som kommunen eier. Kombinasjonen av vanlig kamera og IR kamera gir også en god kombinasjon på hvor vi har varmetap. 

Hvilke fordeler har droner som arbeidsverktøy i kommunen? 

- Den største gevinsten med droneinspeksjon er vi kan ta en fullstendig inspeksjon av hele bygget på kun 60 til 90 minutter. Vi kan også lettere inspisere områder som tidligere var krevende og komme til. Før krevde inspeksjonen av bygging stillas, samt leie av dyre lifter. Ved hjelp av dronene har vi funnet flere takstein som ligger løst og har allerede løsnet. Det kan få store konsekvenser dersom noen av disse taksteinene faller ned. Vi kan også finne lekkasjer i flate tak med hjelp av IR kamera på dronene. Da kan vi ta grep før det lekker inn store mengder vann.

 

Kombinasjonen av foto og termografi gir uvurderlig oversikt

Droner som inspeksjonsverktøy

På en bygning er taket gjerne det mest farlige og vanskeligste området å få tilgang til. Inspeksjoner av tak krever derfor ofte klatring i stige eller stillas. Områder på tak kan ha strukturelle svakheter som gjør det vanskelig og farlig å oppholde seg der. Sterk vind eller regn kan skape forhold som legger til rette for fall og uhell. I tillegg er riktig fallsikring en tidkrevende og kostbar prosess.

Droneteknologi gjør takinspeksjoner billigere, enklere og tryggere. Ved hjelp av sensorer som zoom-kamera eller termografi (IR kamera), vil man kunne få bedre resultater. Man unngår samtidig å utsette seg for fallskader. Hyppige droneinspeksjoner vil avdekke problemer i tide og spare bygningseier for større kostnader frem i tid. 

Ved å investere i kompetanse og utvikling av internt droneprogram, kan man redusere kostnader og forenkle komplekse prosesser i løpet av kort tid. Se våre kurs og tjenester

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Se også

Tilbake til bloggen

Haugesund Kommune effektiviserer inspeksjoner ved hjelp av droner

Med droner som inspeksjonsverktøy har Haugesund Kommune effektivisert inspeksjoner av kommunale bygninger. I 2019 holdt Droneakademiet et internkurs for kommunen, der dronepiloter fikk teoretisk og praktisk opplæring. Vi intervjuet Bjørn Heggebø som ga oss en kommentar på hvordan dronene brukes i dag, og hvilke fordeler droneteknologien har gitt dem.

Kan du fortelle om drone avdelingen til Haugesund Kommune og bruksområdene?

- Dronebruken i Haugesund Kommune består av 6 piloter som for tiden bruker dronene:
DJI Mavic Pro og DJI Mavic Enterprise Dual. Kommunen bruker dronene til inspeksjon av fasade, takflater og bygg som kommunen eier. Kombinasjonen av vanlig kamera og IR kamera gir også en god kombinasjon på hvor vi har varmetap. 

Hvilke fordeler har droner som arbeidsverktøy i kommunen? 

- Den største gevinsten med droneinspeksjon er vi kan ta en fullstendig inspeksjon av hele bygget på kun 60 til 90 minutter. Vi kan også lettere inspisere områder som tidligere var krevende og komme til. Før krevde inspeksjonen av bygging stillas, samt leie av dyre lifter. Ved hjelp av dronene har vi funnet flere takstein som ligger løst og har allerede løsnet. Det kan få store konsekvenser dersom noen av disse taksteinene faller ned. Vi kan også finne lekkasjer i flate tak med hjelp av IR kamera på dronene. Da kan vi ta grep før det lekker inn store mengder vann.

 

Kombinasjonen av foto og termografi gir uvurderlig oversikt

Droner som inspeksjonsverktøy

På en bygning er taket gjerne det mest farlige og vanskeligste området å få tilgang til. Inspeksjoner av tak krever derfor ofte klatring i stige eller stillas. Områder på tak kan ha strukturelle svakheter som gjør det vanskelig og farlig å oppholde seg der. Sterk vind eller regn kan skape forhold som legger til rette for fall og uhell. I tillegg er riktig fallsikring en tidkrevende og kostbar prosess.

Droneteknologi gjør takinspeksjoner billigere, enklere og tryggere. Ved hjelp av sensorer som zoom-kamera eller termografi (IR kamera), vil man kunne få bedre resultater. Man unngår samtidig å utsette seg for fallskader. Hyppige droneinspeksjoner vil avdekke problemer i tide og spare bygningseier for større kostnader frem i tid. 

Ved å investere i kompetanse og utvikling av internt droneprogram, kan man redusere kostnader og forenkle komplekse prosesser i løpet av kort tid. Se våre kurs og tjenester

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vi gir deg informasjon om hva som skjer i Droneakademiet, faglige artikler, guider og nyttige tips og triks. Få kvalitetsinnhold rett i mailboksen.