Luftfartstilsynet publiserte i februar en Alt.MoC (alternative means of compliance), som endrer kravet for når enhanced containment blir gjeldende. Bruker man Alt.MoC som utgangspunkt i SORA vil enkelte nå slippe unna kravet, der andre operatører må dokumentere et uavhengig termineringssystem (flight termination system, FTS).

Krav om enhanced containment

Det felleseuropeiske flysikkerhetsbyrået EASA setter krav til hvilke droneoperasjoner som krever ekstra sikkerhetstiltak. Enhanced containment er sikkerhetskrav som skal sikre at dronen holder seg innenfor operasjonsområdet og minimere sannsynligheten for feil og tap av kontroll. En god veiledning på enhanced containment manglet tidligere, og det var vanskeligere å avgjøre hvilke operasjoner og systemer som oppfylte kravet, og hvilke som ikke gjorde det.

EASA har publisert en teknisk beskrivelse (MOC Light-UAS.2511-01) av hvordan kravet om enhanced containment kan oppfylles.

Regelverket tillater at statene selv kan vedta alternative måter å oppfylle kravene om enhanced containment, og det er det Luftfartstilsynet nå har gjort ved å publisere Alt.Moc. Denne åpner i tillegg for at enkelte operatører kan unntas fra kravet.

Alt.Moc (Alternative means of compliance)

Luftfartstilsynets Alt.Moc konkretiserer hvilke droneoperasjoner som utløser kravet om enhanced containment og skal gjøre kravet tydeligere for droneoperatøren. Alt.Moc kan brukes for å lette kravet for flere operasjoner, på en ryddig måte og innenfor hva som er akseptabel risiko. Det blir nå lettere å følge opp om operatørene oppfyller kravet i regelverket, sier Hans Petter Heimro i Luftfartstilsynet. Med den nye veilederen vil man nok også forvente mer av operatørene, fortsetter han:

– En kan godt si at vi har mer fokus på å følge opp kravet til enhanced containment ovenfor operatører nå.

Hva innebærer kravet til enhanced containment?

For å oppfylle kravet til enhanced containment, må operatøren bevise:

 • Sannsynligheten for at dronen forlater operasjonsvolumet skal være mindre enn 1 per 10 000 flytime.
 • Ingen enkelt feil (single failure) med dronesystemet skal kunne gjøre at dronen flyr utenfor bakkerisiko-bufferen.
 • Software og hardware i dronesystemet skal være utviklet etter industristandarder eller en metode som Luftfartstilsynet finner tilfredsstillende.

Når utløses kravene til enhanced containment ved bruk av AMC (SORA)?

Følgende kriterier utløser kravet til enhanced containment i SORA:

 • Det er en folkemengde i nærliggende områder.
 • Operasjonsområdet befinner seg i et befolket område og det er brukt M1 lavt, medium eller høyt for å redusere bakkerisikoen.
 • Operasjonsområdet befinner seg i et befolket område, og det opereres over et kontrollert bakkeområde.
 • Nærliggende luftrom klassifiseres som ARC-d (air risk class).


Når utløses kravene til enhanced containment ved bruk av Alt.Moc?

Luftfartstilsynets Alt.Moc endrer de utløsende kriteriene til:

 • enten der en folkemengde (~20,000 mennesker eller mer) er tilstede innenfor 1 km fra operasjonsvolumet, med mindre operasjoner over folkemengder allerede er godkjent; eller
 • der nærliggende område er befolket:
  • og M1 medium eller høy er benyttet som mitigasjon, med mindre mitigasjonen også gjelder nærliggende områder; eller
  • operasjonen utføres over et kontrollert bakkeområde.
 • Eller der høyden på operasjonsvolumet er over 150m AGL og nærliggende område er ARC-d; eller
 • med en UAS større enn 1m klassen som flys i et flyplassmiljø.

Kilde: Luftfartstilsynet, Alt.MoC for steg 9 (luftfartstilsynet.no)

Når kan Alt.Moc brukes for å ikke utløse kravet om enhanced containment?

Eksempel:
En operatør med godkjent risikoanalyse (SORA) for flyging med en DJI Mavic 3 Enterprise i et befolket område – som har brukt M1-tiltak (lavt nivå) for å redusere bakkerisikoen, må etter gjeldende bestemmelser i SORA steg 9 møte kravet til enhanced containment. Alt.MoC endrer denne bestemmelsen og sier at kravet bare gjelder dersom det er brukt tiltak med M1 medium eller høyt. Har man brukt M1 lavt, er man dermed unntatt kravet til enhanced containment, og operatøren slipper å utstyre dronen med et termineringssystem. 

Eksempel på når kravet utløses:
Flyr man derimot en tyngre drone (f.eks DJI Matrice 350 RTK) og har brukt M1-tiltak (medium) for å redusere risikoen i et befolket område, må operatøren møte kravet til enhanced containment. Der det tidligere var tilstrekkelig å sannsynliggjøre feil som kunne lede til en tap av kontroll-situasjon og bevise at det skjer mindre enn 1 gang per 10 000 flytime, må operatøren nå bruke et uavhengig termineringssystem. Det finnes likevel andre måter å unndra seg kravet på ved å redusere bakkerisikoen ved bruk av andre tiltak. Vi i Droneakademiet kan hjelpe deg å utforske mulighetene dine. 

Tilleggskrav for basic containment

Om du velger å ta i bruk Alt.MoC for å ikke utløse krav om enhanced containment, er et viktig å være klar over at det er lagt til et krav for basic containment. Dette må alle oppfylle:

Når luftfartøyet forlater operasjonsvolumet, må en umiddelbar slutt på flygningen iverksettes.

Som droneoperatør må du derfor beskrive når og hvordan en nødlanding skjer (ev. kutte motorene på dronen) tydelig i prosedyrer og sjekklister.

Kilde: Luftfartstilsynet, Alt.MoC for steg 9 (luftfartstilsynet.no)

Etterleve kravet om enhanced containment med flight termination system

For å etterleve kravet om enhanced containment må du ha et uavhengig termineringssystem, som kan avbryte flygingen om dronen er i ferd med å fly ut av operasjonsvolumet ditt. Dette kalles et flight termination system (FTS). Et slikt system er innebygd i alle C5 og C6 droner.

I praksis er FTS en motorstoppfunksjon eller et fallskjermsystem, som kan aktiveres uavhengig av kontrollsystemet til dronen. Dette fordi det skal kunne brukes til å avslutte en flygning, selv ved brudd i radiosignalet mellom drone og fjernkontroll. Systemet skal kunne aktiveres manuelt eller automatisk, for eksempel ut ifra dronens geografiske posisjon eller dronens flyvinkel.

Adressere kravet

Videre må du dokumentere systemet, enten ved hjelp av en design verification rapport fra EASA, eller ved å adressere kravet selv.

For å dokumentere systemet selv kan du bruke MOC Light-UAS.2511, for operasjoner opp til SAIL II. Noen av FTS-modulene på markedet tilfredsstiller kravene i 2511.

Hvor får du flight termination system til din drone?

Bortsett fra i C5 og C6 droner, har de færreste av dronene på markedet i dag et slikt system. Dersom kravet gjelder for dine operasjoner, kan du etterleve reglene ved å investere i et oppgraderings-kit til din drone. Droneakademiet har forhandlerstatus av et C5 oppgraderings-kit (flight termination system) til DJI Matrice 350 RTK. Kjøper du FTS hos oss får du også tilgang til nettkurs om installering, bruk, vedlikehold og dokumentering av systemet. Som operatør kan du da dokumentere at dine dronepiloter har fått opplæring i systemet.

Usikker på om kravet gjelder for deg? 

Ta kontakt. Vi kan bistå med å finne ut om kravet er gjeldende for dine operasjoner.  

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Tilbake til bloggen

Ny Alt.Moc endrer kravet for enhanced containment

Luftfartstilsynet publiserte i februar en Alt.MoC (alternative means of compliance), som endrer kravet for når enhanced containment blir gjeldende. Bruker man Alt.MoC som utgangspunkt i SORA vil enkelte nå slippe unna kravet, der andre operatører må dokumentere et uavhengig termineringssystem (flight termination system, FTS).

Krav om enhanced containment

Det felleseuropeiske flysikkerhetsbyrået EASA setter krav til hvilke droneoperasjoner som krever ekstra sikkerhetstiltak. Enhanced containment er sikkerhetskrav som skal sikre at dronen holder seg innenfor operasjonsområdet og minimere sannsynligheten for feil og tap av kontroll. En god veiledning på enhanced containment manglet tidligere, og det var vanskeligere å avgjøre hvilke operasjoner og systemer som oppfylte kravet, og hvilke som ikke gjorde det.

EASA har publisert en teknisk beskrivelse (MOC Light-UAS.2511-01) av hvordan kravet om enhanced containment kan oppfylles.

Regelverket tillater at statene selv kan vedta alternative måter å oppfylle kravene om enhanced containment, og det er det Luftfartstilsynet nå har gjort ved å publisere Alt.Moc. Denne åpner i tillegg for at enkelte operatører kan unntas fra kravet.

Alt.Moc (Alternative means of compliance)

Luftfartstilsynets Alt.Moc konkretiserer hvilke droneoperasjoner som utløser kravet om enhanced containment og skal gjøre kravet tydeligere for droneoperatøren. Alt.Moc kan brukes for å lette kravet for flere operasjoner, på en ryddig måte og innenfor hva som er akseptabel risiko. Det blir nå lettere å følge opp om operatørene oppfyller kravet i regelverket, sier Hans Petter Heimro i Luftfartstilsynet. Med den nye veilederen vil man nok også forvente mer av operatørene, fortsetter han:

– En kan godt si at vi har mer fokus på å følge opp kravet til enhanced containment ovenfor operatører nå.

Hva innebærer kravet til enhanced containment?

For å oppfylle kravet til enhanced containment, må operatøren bevise:

 • Sannsynligheten for at dronen forlater operasjonsvolumet skal være mindre enn 1 per 10 000 flytime.
 • Ingen enkelt feil (single failure) med dronesystemet skal kunne gjøre at dronen flyr utenfor bakkerisiko-bufferen.
 • Software og hardware i dronesystemet skal være utviklet etter industristandarder eller en metode som Luftfartstilsynet finner tilfredsstillende.

Når utløses kravene til enhanced containment ved bruk av AMC (SORA)?

Følgende kriterier utløser kravet til enhanced containment i SORA:

 • Det er en folkemengde i nærliggende områder.
 • Operasjonsområdet befinner seg i et befolket område og det er brukt M1 lavt, medium eller høyt for å redusere bakkerisikoen.
 • Operasjonsområdet befinner seg i et befolket område, og det opereres over et kontrollert bakkeområde.
 • Nærliggende luftrom klassifiseres som ARC-d (air risk class).


Når utløses kravene til enhanced containment ved bruk av Alt.Moc?

Luftfartstilsynets Alt.Moc endrer de utløsende kriteriene til:

 • enten der en folkemengde (~20,000 mennesker eller mer) er tilstede innenfor 1 km fra operasjonsvolumet, med mindre operasjoner over folkemengder allerede er godkjent; eller
 • der nærliggende område er befolket:
  • og M1 medium eller høy er benyttet som mitigasjon, med mindre mitigasjonen også gjelder nærliggende områder; eller
  • operasjonen utføres over et kontrollert bakkeområde.
 • Eller der høyden på operasjonsvolumet er over 150m AGL og nærliggende område er ARC-d; eller
 • med en UAS større enn 1m klassen som flys i et flyplassmiljø.

Kilde: Luftfartstilsynet, Alt.MoC for steg 9 (luftfartstilsynet.no)

Når kan Alt.Moc brukes for å ikke utløse kravet om enhanced containment?

Eksempel:
En operatør med godkjent risikoanalyse (SORA) for flyging med en DJI Mavic 3 Enterprise i et befolket område – som har brukt M1-tiltak (lavt nivå) for å redusere bakkerisikoen, må etter gjeldende bestemmelser i SORA steg 9 møte kravet til enhanced containment. Alt.MoC endrer denne bestemmelsen og sier at kravet bare gjelder dersom det er brukt tiltak med M1 medium eller høyt. Har man brukt M1 lavt, er man dermed unntatt kravet til enhanced containment, og operatøren slipper å utstyre dronen med et termineringssystem. 

Eksempel på når kravet utløses:
Flyr man derimot en tyngre drone (f.eks DJI Matrice 350 RTK) og har brukt M1-tiltak (medium) for å redusere risikoen i et befolket område, må operatøren møte kravet til enhanced containment. Der det tidligere var tilstrekkelig å sannsynliggjøre feil som kunne lede til en tap av kontroll-situasjon og bevise at det skjer mindre enn 1 gang per 10 000 flytime, må operatøren nå bruke et uavhengig termineringssystem. Det finnes likevel andre måter å unndra seg kravet på ved å redusere bakkerisikoen ved bruk av andre tiltak. Vi i Droneakademiet kan hjelpe deg å utforske mulighetene dine. 

Tilleggskrav for basic containment

Om du velger å ta i bruk Alt.MoC for å ikke utløse krav om enhanced containment, er et viktig å være klar over at det er lagt til et krav for basic containment. Dette må alle oppfylle:

Når luftfartøyet forlater operasjonsvolumet, må en umiddelbar slutt på flygningen iverksettes.

Som droneoperatør må du derfor beskrive når og hvordan en nødlanding skjer (ev. kutte motorene på dronen) tydelig i prosedyrer og sjekklister.

Kilde: Luftfartstilsynet, Alt.MoC for steg 9 (luftfartstilsynet.no)

Etterleve kravet om enhanced containment med flight termination system

For å etterleve kravet om enhanced containment må du ha et uavhengig termineringssystem, som kan avbryte flygingen om dronen er i ferd med å fly ut av operasjonsvolumet ditt. Dette kalles et flight termination system (FTS). Et slikt system er innebygd i alle C5 og C6 droner.

I praksis er FTS en motorstoppfunksjon eller et fallskjermsystem, som kan aktiveres uavhengig av kontrollsystemet til dronen. Dette fordi det skal kunne brukes til å avslutte en flygning, selv ved brudd i radiosignalet mellom drone og fjernkontroll. Systemet skal kunne aktiveres manuelt eller automatisk, for eksempel ut ifra dronens geografiske posisjon eller dronens flyvinkel.

Adressere kravet

Videre må du dokumentere systemet, enten ved hjelp av en design verification rapport fra EASA, eller ved å adressere kravet selv.

For å dokumentere systemet selv kan du bruke MOC Light-UAS.2511, for operasjoner opp til SAIL II. Noen av FTS-modulene på markedet tilfredsstiller kravene i 2511.

Hvor får du flight termination system til din drone?

Bortsett fra i C5 og C6 droner, har de færreste av dronene på markedet i dag et slikt system. Dersom kravet gjelder for dine operasjoner, kan du etterleve reglene ved å investere i et oppgraderings-kit til din drone. Droneakademiet har forhandlerstatus av et C5 oppgraderings-kit (flight termination system) til DJI Matrice 350 RTK. Kjøper du FTS hos oss får du også tilgang til nettkurs om installering, bruk, vedlikehold og dokumentering av systemet. Som operatør kan du da dokumentere at dine dronepiloter har fått opplæring i systemet.

Usikker på om kravet gjelder for deg? 

Ta kontakt. Vi kan bistå med å finne ut om kravet er gjeldende for dine operasjoner.  

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vi gir deg informasjon om hva som skjer i Droneakademiet, faglige artikler, guider og nyttige tips og triks. Få kvalitetsinnhold rett i mailboksen.