Nytt EU-regelverk for droner trer i kraft 1 juli 2020 - De norske operatørkategoriene RO1, RO2 og RO3 erstattes med kategoriene: åpen, spesifikk og sertifisert. Les mer

Som RO1 operatør er du begrenset til å operere VLOS i dagslysperiodene, under 120 meter over bakken eller vannet (AGL), fartøy med en avgangsvekt på under 2.5 kg samt utenfor sikkerhetsavstandene som er satt i droneforskriften (Forskrift om luftfartøy som ikke har fører om bord mv). Operasjonelle begrensninger kan gjøre det vanskelig å ekspandere bedriften å få nye kunder, eller utføre interne arbeidsoppgaver som ikke kan gjennomføres etter regelverket for RO1.

Første skrittet i en oppgradering er å finne ut hvilken operasjonskategori som passer for deg og din bedrift. Skal du drive linjeinspeksjoner utelukkende under 120 meter, har du trolig ikke behov for å fly nærmere enn 150 meter fra folkemengder. Dermed er kanskje RO2 den mest kostnadseffektive operatørkategorien for deg. Skal man eksempelvis operere fartøy med maksimal avgangsvekt over 25 kg, eller over 120 meter AGL, havner man automatisk i RO3 kategorien. Under ser du de forskjellige kriteriene for de to operatørkategoriene:

RO 2 er virksomhet hvor luftfartøyet

a) har en MTOM opp til 25 kg og
b) har maksimal hastighet 80 knop

RO 2 gir også rom til å operere EVLOS eller BLOS under 120 meter over bakken eller vannet.

RO 3 er virksomhet hvor luftfartøyet

a) har en MTOM på 25 kg eller mer, eller
b) har maksimal hastighet over 80 knop eller
c) drives av turbinmotor, eller
d) skal operere BLOS høyere enn 120 meter, eller
e) skal operere i kontrollert luftrom høyere enn 120 meter, eller
f) skal operere over eller i nærhet av folkeansamlinger i andre tilfeller enn det som følger av § 51 tredje ledd.

Dronepiloter som skal operere i RO2 eller RO3 kategorien må ha bestått luftfartstilsynets e-eksamen. Droneakademiets nettkurs inneholder ikke bare teoripensum, men også verdifull informasjon som gir deg grunnlaget til å utvikle din egen operasjonsmanual.

 

Operasjonsmanual RO3

 

Det er operasjonsmanualen som ligger til grunn ved selskapets operatørgodkjenning. Manualen skal standardisere selskapets operasjoner slik det ikke er tvil om hvordan ting skal gjennomføres. Operasjonsmanual for RO2 og RO3 krever en hel del mer innhold sammenlignet med RO1 manualen du er vant til. Den skal inneholde:

a) beskrivelse av virksomhetens oppbygging
b) beskrivelse av de operasjonstyper som inngår i virksomheten
c) prosedyrer for de operasjoner som skal utføres, inkludert risikoanalyser
d) beskrivelse av krav til kompetanse for vedlikeholdspersonell
e) beskrivelse av krav til kompetanse og vedlikeholdstrening for fartøysjef
f) vedlikeholdsprogrammer
g) oversikt over alle luftfartøy som inngår i virksomheten.

Du finner mal for utvidet operasjonsmanual på luftfartstilsynets hjemmeside. Å utvikle en god operasjonsmanual er tidkrevende. Har du knapt med tid eller ønsker profesjonell hjelp, kan Droneakademiet bistå med hjelp til utarbeiding av din operasjonsmanual. Vi har lang erfaring med operasjonsmanualer og har integrert droner i flere bedrifter og organisasjoner. Kanskje har du allerede en operasjonsmanual, og ønsker tips til forbedringer, eller noen som kan se igjennom før du sender inn søknaden? Kontakt oss i dag for et uforpliktende tilbud.

Vi anbefaler også at du tar flytelefonisertifikatet, noe som kan gjøre det lettere å få tillatelse til å operere nært flyplasser. Ikke minst vil det kunne redusere operasjonell risiko da du kan skape deg et bilde av flytrafikken som befinner seg i området, samt informere annen trafikk om droneaktiviteten. Droneakademiet har utviklet et kurs i flytelefoni spesielt tilpasset dronepiloter. Les mer om vårt flytelefonikurs her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Se også

Tilbake til bloggen

Veien fra RO1 til RO2 og RO3

Nytt EU-regelverk for droner trer i kraft 1 juli 2020 - De norske operatørkategoriene RO1, RO2 og RO3 erstattes med kategoriene: åpen, spesifikk og sertifisert. Les mer

Som RO1 operatør er du begrenset til å operere VLOS i dagslysperiodene, under 120 meter over bakken eller vannet (AGL), fartøy med en avgangsvekt på under 2.5 kg samt utenfor sikkerhetsavstandene som er satt i droneforskriften (Forskrift om luftfartøy som ikke har fører om bord mv). Operasjonelle begrensninger kan gjøre det vanskelig å ekspandere bedriften å få nye kunder, eller utføre interne arbeidsoppgaver som ikke kan gjennomføres etter regelverket for RO1.

Første skrittet i en oppgradering er å finne ut hvilken operasjonskategori som passer for deg og din bedrift. Skal du drive linjeinspeksjoner utelukkende under 120 meter, har du trolig ikke behov for å fly nærmere enn 150 meter fra folkemengder. Dermed er kanskje RO2 den mest kostnadseffektive operatørkategorien for deg. Skal man eksempelvis operere fartøy med maksimal avgangsvekt over 25 kg, eller over 120 meter AGL, havner man automatisk i RO3 kategorien. Under ser du de forskjellige kriteriene for de to operatørkategoriene:

RO 2 er virksomhet hvor luftfartøyet

a) har en MTOM opp til 25 kg og
b) har maksimal hastighet 80 knop

RO 2 gir også rom til å operere EVLOS eller BLOS under 120 meter over bakken eller vannet.

RO 3 er virksomhet hvor luftfartøyet

a) har en MTOM på 25 kg eller mer, eller
b) har maksimal hastighet over 80 knop eller
c) drives av turbinmotor, eller
d) skal operere BLOS høyere enn 120 meter, eller
e) skal operere i kontrollert luftrom høyere enn 120 meter, eller
f) skal operere over eller i nærhet av folkeansamlinger i andre tilfeller enn det som følger av § 51 tredje ledd.

Dronepiloter som skal operere i RO2 eller RO3 kategorien må ha bestått luftfartstilsynets e-eksamen. Droneakademiets nettkurs inneholder ikke bare teoripensum, men også verdifull informasjon som gir deg grunnlaget til å utvikle din egen operasjonsmanual.

 

Operasjonsmanual RO3

 

Det er operasjonsmanualen som ligger til grunn ved selskapets operatørgodkjenning. Manualen skal standardisere selskapets operasjoner slik det ikke er tvil om hvordan ting skal gjennomføres. Operasjonsmanual for RO2 og RO3 krever en hel del mer innhold sammenlignet med RO1 manualen du er vant til. Den skal inneholde:

a) beskrivelse av virksomhetens oppbygging
b) beskrivelse av de operasjonstyper som inngår i virksomheten
c) prosedyrer for de operasjoner som skal utføres, inkludert risikoanalyser
d) beskrivelse av krav til kompetanse for vedlikeholdspersonell
e) beskrivelse av krav til kompetanse og vedlikeholdstrening for fartøysjef
f) vedlikeholdsprogrammer
g) oversikt over alle luftfartøy som inngår i virksomheten.

Du finner mal for utvidet operasjonsmanual på luftfartstilsynets hjemmeside. Å utvikle en god operasjonsmanual er tidkrevende. Har du knapt med tid eller ønsker profesjonell hjelp, kan Droneakademiet bistå med hjelp til utarbeiding av din operasjonsmanual. Vi har lang erfaring med operasjonsmanualer og har integrert droner i flere bedrifter og organisasjoner. Kanskje har du allerede en operasjonsmanual, og ønsker tips til forbedringer, eller noen som kan se igjennom før du sender inn søknaden? Kontakt oss i dag for et uforpliktende tilbud.

Vi anbefaler også at du tar flytelefonisertifikatet, noe som kan gjøre det lettere å få tillatelse til å operere nært flyplasser. Ikke minst vil det kunne redusere operasjonell risiko da du kan skape deg et bilde av flytrafikken som befinner seg i området, samt informere annen trafikk om droneaktiviteten. Droneakademiet har utviklet et kurs i flytelefoni spesielt tilpasset dronepiloter. Les mer om vårt flytelefonikurs her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vi gir deg informasjon om hva som skjer i Droneakademiet, faglige artikler, guider og nyttige tips og triks. Få kvalitetsinnhold rett i mailboksen.