Hos KTV Working Drone utføres fasadevask ved hjelp av droner. Løsningen gir store verdier både med tanke på effektivitet og HMS. Droneakademiet bistår bedriften med operatørtillatelser og kurs, i Norge og internasjonalt. I samtale med CEO Kennet Nilsen, får vi høre historien til KTV Working Drone. 

Utfordrende arbeid i høyden 

KTV har drevet med fasadevask i over 30 år. Droneteknologien er et nytt verktøy. Tidligere gjennomførte de fasadevask med lift og klatrere. Bruk av store og tunge lifter krever mye forberedelse og gir flere utfordringer, blant annet utgjør de en stor risiko for skade i terrenget. Fasadevask ved hjelp av klatrere krever også tungt arbeid, utført i farlige høyder. Oppgavene medførte store belastninger, både fysisk for arbeiderne og med tanke på sikringsarbeid. Foto: KTV Working Drone

Teknologien utvikles og idéen realiseres  

Kennet Nilsen beskriver seg selv som en gründer. Med flere titalls idéer årlig, er det dessverre mange man ikke får realisert, forteller han. Når han da fikk en idé som var relevant å jobbe med i arbeidsdagen, var det bare å «hive seg rundt».    

Engasjementet er tydelig når Kennet forteller om endringene: De ansatte jobber lettere, må ikke lenger opp i farlige høyder og oppleves svært fornøyd med den nye arbeidshverdagen. Effektiviteten også har mangedoblet seg med dronebruken.  

Det som tidligere tok en uke, bruker vi nå en dag på.  

Prosjektet med utvikling av drone til fasadevask pågikk fra 2015 til 2020. Deretter fulgte en testperiode på ett år. I løpet av dette året fikk man gjort den praktiske delen for å finne ut hva som trengtes av papir og godkjenninger, forteller Kennet. Droneakademiet kom inn i bildet i 2022 og bistår med utvikling av operatørtillatelser, samt kursing av dronepiloter, nasjonalt og internasjonalt. Dette ble en lærerik prosess, også for Droneakademiet, hvor kursinstruktørene fikk utvidet kunnskap om regler i forskjellige land utenfor Europa. 

Kennet kan fortelle at de oppdaget Droneakademiet ved et internettsøk. Både førsteinntrykket og samarbeidet videre har vert positivt, forteller han: 

Enhver leverandør som møter deg med «Dette må vi få til og det skal vi hjelpe til med», gjør som regel suksess. De har vert løsningsorientert og fulgt opp. Alt har vert veldig ryddig og med god dialog, akkurat som en leverandør skal være. Jeg gir mine beste anbefalinger der. 

Videre utvikling og nye funksjoner 

Working Drone prosjektet er kontinuerlig i utvikling og det kommer det til å fortsette å være, ifølge Kennet. Operasjonene skal også videreutvikles, sier han. De jobber hele tiden for sikrere og raskere operasjoner, men også flere funksjoner kan komme til.  

  • Firmaet ser nå på droner som kan jobbe i høyder over 100m og droner som jobber enda mer stabilt.  

  • Man undersøker videre muligheter for bruk av automatiserte droner som kan bevege seg selv.   

  • Å kombinere fasadevask med scanning av bygningene, er også aktuelt i fremtiden. Ved å levere en tilstandskontroll av bygningen, kan operasjonene gi merverdi for kunden. Dette er ikke bare aktuelt for fasadevask av bygninger, røper han. Offshorenæringen ser også på muligheter til å benytte seg av dette. 

Nå for tiden jobber de med automatisering på IT-siden. Her skal det automatisk legges inn logg med avspilling av flygingene til pilot og drone. Slik kan en se historikken for hvilke prosjekt piloten eller dronen er involvert i, samt utførelsen. En automatisk overføring av data fra prosjektet er vesentlig med dagens kompliserte regelverk, utdyper Kennet. Skulle det skje noe, kan man gå tilbake i loggen og se hva som har skjedd. 

Videreutvikling planlegges også i kursing av dronepilotene. I tiden fremover vil de blant annet benytte Droneakademiet til å utvikle enda mer spesifikke kurs for deres dronepiloter, får vi høre. KTV Working Drone sin dronebruk er aldri i konflikt med flytrafikk påpeker Kennet. De ønsker da at kursene skal legge mer vekt på det som er relevant for deres operasjoner.

Internasjonal suksess 

Prosjektet har blitt en suksess og det er etablert en franchise av konseptet. 27 land har signert og er under oppstart. De forventes operative i løpet av året. Neste år ligger det foreløpig an til nye 10-20 land på listen.  

Samarbeidet med Droneakademiet gjør at Kennet og gjengen i KTV Working Drone får fokusere på den praktiske delen, med gjennomføring av operasjonene og sikkerheten. Han forteller at han håper Droneakademiet kan bli med videre, med ytterligere tilrettelegging og utvikling. KTV Working Drone vil holde kontakten lenge, sier han avslutningsvis.    

Nysgjerrig på hva droneteknologi kan gjøre for din bedrift?  

Les flere kundehistorier og ta kontakt. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Se også

Tilbake til bloggen

Lettvint fasadevask med droneteknologi

Hos KTV Working Drone utføres fasadevask ved hjelp av droner. Løsningen gir store verdier både med tanke på effektivitet og HMS. Droneakademiet bistår bedriften med operatørtillatelser og kurs, i Norge og internasjonalt. I samtale med CEO Kennet Nilsen, får vi høre historien til KTV Working Drone. 

Utfordrende arbeid i høyden 

KTV har drevet med fasadevask i over 30 år. Droneteknologien er et nytt verktøy. Tidligere gjennomførte de fasadevask med lift og klatrere. Bruk av store og tunge lifter krever mye forberedelse og gir flere utfordringer, blant annet utgjør de en stor risiko for skade i terrenget. Fasadevask ved hjelp av klatrere krever også tungt arbeid, utført i farlige høyder. Oppgavene medførte store belastninger, både fysisk for arbeiderne og med tanke på sikringsarbeid. Foto: KTV Working Drone

Teknologien utvikles og idéen realiseres  

Kennet Nilsen beskriver seg selv som en gründer. Med flere titalls idéer årlig, er det dessverre mange man ikke får realisert, forteller han. Når han da fikk en idé som var relevant å jobbe med i arbeidsdagen, var det bare å «hive seg rundt».    

Engasjementet er tydelig når Kennet forteller om endringene: De ansatte jobber lettere, må ikke lenger opp i farlige høyder og oppleves svært fornøyd med den nye arbeidshverdagen. Effektiviteten også har mangedoblet seg med dronebruken.  

Det som tidligere tok en uke, bruker vi nå en dag på.  

Prosjektet med utvikling av drone til fasadevask pågikk fra 2015 til 2020. Deretter fulgte en testperiode på ett år. I løpet av dette året fikk man gjort den praktiske delen for å finne ut hva som trengtes av papir og godkjenninger, forteller Kennet. Droneakademiet kom inn i bildet i 2022 og bistår med utvikling av operatørtillatelser, samt kursing av dronepiloter, nasjonalt og internasjonalt. Dette ble en lærerik prosess, også for Droneakademiet, hvor kursinstruktørene fikk utvidet kunnskap om regler i forskjellige land utenfor Europa. 

Kennet kan fortelle at de oppdaget Droneakademiet ved et internettsøk. Både førsteinntrykket og samarbeidet videre har vert positivt, forteller han: 

Enhver leverandør som møter deg med «Dette må vi få til og det skal vi hjelpe til med», gjør som regel suksess. De har vert løsningsorientert og fulgt opp. Alt har vert veldig ryddig og med god dialog, akkurat som en leverandør skal være. Jeg gir mine beste anbefalinger der. 

Videre utvikling og nye funksjoner 

Working Drone prosjektet er kontinuerlig i utvikling og det kommer det til å fortsette å være, ifølge Kennet. Operasjonene skal også videreutvikles, sier han. De jobber hele tiden for sikrere og raskere operasjoner, men også flere funksjoner kan komme til.  

  • Firmaet ser nå på droner som kan jobbe i høyder over 100m og droner som jobber enda mer stabilt.  

  • Man undersøker videre muligheter for bruk av automatiserte droner som kan bevege seg selv.   

  • Å kombinere fasadevask med scanning av bygningene, er også aktuelt i fremtiden. Ved å levere en tilstandskontroll av bygningen, kan operasjonene gi merverdi for kunden. Dette er ikke bare aktuelt for fasadevask av bygninger, røper han. Offshorenæringen ser også på muligheter til å benytte seg av dette. 

Nå for tiden jobber de med automatisering på IT-siden. Her skal det automatisk legges inn logg med avspilling av flygingene til pilot og drone. Slik kan en se historikken for hvilke prosjekt piloten eller dronen er involvert i, samt utførelsen. En automatisk overføring av data fra prosjektet er vesentlig med dagens kompliserte regelverk, utdyper Kennet. Skulle det skje noe, kan man gå tilbake i loggen og se hva som har skjedd. 

Videreutvikling planlegges også i kursing av dronepilotene. I tiden fremover vil de blant annet benytte Droneakademiet til å utvikle enda mer spesifikke kurs for deres dronepiloter, får vi høre. KTV Working Drone sin dronebruk er aldri i konflikt med flytrafikk påpeker Kennet. De ønsker da at kursene skal legge mer vekt på det som er relevant for deres operasjoner.

Internasjonal suksess 

Prosjektet har blitt en suksess og det er etablert en franchise av konseptet. 27 land har signert og er under oppstart. De forventes operative i løpet av året. Neste år ligger det foreløpig an til nye 10-20 land på listen.  

Samarbeidet med Droneakademiet gjør at Kennet og gjengen i KTV Working Drone får fokusere på den praktiske delen, med gjennomføring av operasjonene og sikkerheten. Han forteller at han håper Droneakademiet kan bli med videre, med ytterligere tilrettelegging og utvikling. KTV Working Drone vil holde kontakten lenge, sier han avslutningsvis.    

Nysgjerrig på hva droneteknologi kan gjøre for din bedrift?  

Les flere kundehistorier og ta kontakt. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vi gir deg informasjon om hva som skjer i Droneakademiet, faglige artikler, guider og nyttige tips og triks. Få kvalitetsinnhold rett i mailboksen.