Oppdatert 21.06.2023

NOTAM publiseres ved å sende informasjon om flygingen til notamkontoret som driftes av Avinor. Meldingen kan eksempelvis sendes via e-post til nof@avinor.no i god tid før aktiviteten starter. Har du behov for å utstede mer enn fem NOTAM i året, kan du søke om å få tilgang til Avinors elektroniske innmeldingssystem. Mer informasjon finner du i AIC A 09/20.

Når du bestiller NOTAM, må du inkludere følgende informasjon: 

1) Kontaktinformasjon for innmelder (eventuelt firmanavn/organisasjon)

2) Starttidspunkt og sluttidspunkt for flyging oppgitt i UTC-tid i følgende format YYMMDDHHMM

Tidsangivelsen i NOTAM er angitt i UTC. For å konvertere UTC til lokaltid, må du plusse på én time ved normaltid (vinterstid) og to timer ved sommertid.

3) Horisontal utstrekning oppgitt som stedsnavn og posisjon(er). Alle koordinater skal oppgis i WGS84-format (f.eks. 601135N 0110553E). Oppgi flere punkter for et område, eller et senterpunkt med en radius oppgitt i nautisk mil (NM)

4) Oppgi høyde for oppdraget, her er det viktig at du oppgir laveste og høyeste høyde over havet (AMSL). Oppgi også eventuelt høyde over bakken (AGL) i fot eller meter.

5) Oppgi operasjonstypen (VLOS, EVLOS eller BVLOS)

6) Ansvarlig kontaktperson for droneflygingen med navn og telefonnr. 

Legg også ved eventuelle tillatelser fra Luftfartstilsynet og Lufttrafikktjenesten.

En publisert NOTAM for planlagt droneflyging kan se slik ut:

A) Location indicator: ENOR - NORWAY FIR

B) Start of validity: 1806051100

C) End of validity: 1806051300

D) Schedule of activity:

E) NOTAM text: UNMANNED ACFT WILL TAKE PLACE IN DRAMMEN AREA, PSN 594438N 0100819E, RADIUS 0,5 NM

F) Lower limit: GND

G) Upper limit: 400FT AMSL

En NOTAM melding består av flere koder og tall, men viktig informasjon vil alltid være skrevet i klartekst.


Se også bloggartikkelen: Slik sjekker du NOTAM

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Se også

Tilbake til bloggen

Slik publiserer du NOTAM

Oppdatert 21.06.2023

NOTAM publiseres ved å sende informasjon om flygingen til notamkontoret som driftes av Avinor. Meldingen kan eksempelvis sendes via e-post til nof@avinor.no i god tid før aktiviteten starter. Har du behov for å utstede mer enn fem NOTAM i året, kan du søke om å få tilgang til Avinors elektroniske innmeldingssystem. Mer informasjon finner du i AIC A 09/20.

Når du bestiller NOTAM, må du inkludere følgende informasjon: 

1) Kontaktinformasjon for innmelder (eventuelt firmanavn/organisasjon)

2) Starttidspunkt og sluttidspunkt for flyging oppgitt i UTC-tid i følgende format YYMMDDHHMM

Tidsangivelsen i NOTAM er angitt i UTC. For å konvertere UTC til lokaltid, må du plusse på én time ved normaltid (vinterstid) og to timer ved sommertid.

3) Horisontal utstrekning oppgitt som stedsnavn og posisjon(er). Alle koordinater skal oppgis i WGS84-format (f.eks. 601135N 0110553E). Oppgi flere punkter for et område, eller et senterpunkt med en radius oppgitt i nautisk mil (NM)

4) Oppgi høyde for oppdraget, her er det viktig at du oppgir laveste og høyeste høyde over havet (AMSL). Oppgi også eventuelt høyde over bakken (AGL) i fot eller meter.

5) Oppgi operasjonstypen (VLOS, EVLOS eller BVLOS)

6) Ansvarlig kontaktperson for droneflygingen med navn og telefonnr. 

Legg også ved eventuelle tillatelser fra Luftfartstilsynet og Lufttrafikktjenesten.

En publisert NOTAM for planlagt droneflyging kan se slik ut:

A) Location indicator: ENOR - NORWAY FIR

B) Start of validity: 1806051100

C) End of validity: 1806051300

D) Schedule of activity:

E) NOTAM text: UNMANNED ACFT WILL TAKE PLACE IN DRAMMEN AREA, PSN 594438N 0100819E, RADIUS 0,5 NM

F) Lower limit: GND

G) Upper limit: 400FT AMSL

En NOTAM melding består av flere koder og tall, men viktig informasjon vil alltid være skrevet i klartekst.


Se også bloggartikkelen: Slik sjekker du NOTAM

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vi gir deg informasjon om hva som skjer i Droneakademiet, faglige artikler, guider og nyttige tips og triks. Få kvalitetsinnhold rett i mailboksen.