Dronekompetanse har blitt en svært ettertraktet ferdighet i dagens arbeidsliv, og det er ikke uten grunn. Den raske utviklingen av droneteknologi har åpnet døren for utallige muligheter i en rekke bransjer. Enten du er ute etter en ny hobby eller er profesjonell, her er noen av fordelene med dronekompetanse.

1. Økte karrieremuligheter

Droneteknologien har funnet sin vei inn i mange næringer. Disse inkluderer anleggsbransjen, landbruk, eiendomsmegling, filmproduksjon, søk- og redning, inspeksjon med mer. Å ha dronekompetanse gir deg fort et konkurransefortrinn når du søker slike jobber. Mange selskaper ser fordeler med ansatte som kan bruke droner til å utføre oppgaver mer effektivt og kostnadseffektivt.

2. Kostnadsbesparelser

Droner kan utføre oppgaver som tidligere krevde mye tid og ressurser, for eksempel inspeksjon av infrastruktur, overvåking av avlinger eller planlegging og dokumentering i anleggsbransjen. Dette kan føre til betydelige kostnadsbesparelser for bedrifter. Ved å bruke droner til å utføre oppgaver, kan bedriftene redusere kostnader for klatreutstyr, stillas osv. og minimere risikoen for feil.

3. Effektivitet og nøyaktighet

Droner gir deg muligheten til å samle data og informasjon raskt og nøyaktig. De kan nå steder som tidligere var utilgjengelige eller farlige for mennesker. Dette gjør det mulig å ta bedre beslutninger basert på sanntidsdata, for eksempel å overvåke avlinger for skadedyr eller inspisere bygninger for strukturskader. Det kan også ha stor betydning for HMS-arbeidet, med færre risikofylte arbeidsoppgaver for ansatte.

4. Bærekraftighet

Droner har også vist seg å være miljøvennlige alternativer i en tid der bærekraftighet er høyt verdsatt. De kan redusere behovet for unødvendige reiser, eller bruk av maskiner, og dermed redusere utslipp av klimagasser. Dette aspektet tiltrekker seg stadig flere miljøbevisste bedrifter. Det bærekraftige perspektivet omfatter også en bærekraftig arbeidshverdag for arbeidsstyrken, ved at droner reduserer risikofylte operasjoner.

5. Innovasjon og kreativitet

For de som er interessert i teknologi og kreativitet, gir dronekompetanse en plattform for innovasjon. Fra å lage imponerende luftfotografi og videografiske prosjekter, til å utvikle tilpassede droneapplikasjoner. Dronekompetanse er en kilde til inspirasjon og kreativ utfoldelse. Mulighetene er uendelige når det gjelder å utvikle nye bruksområder.

6. Hobby og personlig utvikling

Selv om du ikke nødvendigvis søker en karriereendring, kan dronekompetanse være en givende hobby. Å lære å fly droner og å utforske mulighetene, kan gi mye glede. Det kan også være en flott måte å tilbringe fritiden og utforske nye steder fra luften.

7. Fly lovlig, i et omfattende regelverk 

Når du flyr med drone, må du overholde droneforskriftene. Regelverket omfatter blant annet hvor nært man kan fly utenforstående personer, flyplasser osv. Ulike droneoperasjoner har også ulike regler, avhengig av risikoen. Med dronekompetanse vet du hva som skal til for å overholde regelverket.

Ettersom dronebruken blir mer og mer utbredt, ser man også et behov for at regelverket strammes inn. Det er forventet at vi får et langt mer trafikkert luftrom i fremtiden og at denne utviklingen fortsetter. Et eksempel på innstramminger er det nye kravet for fjernidentifikasjon, som trer i kraft fra 1. januar 2024. 

Overtredelse av lover og regelverk kan medføre bøter og andre sanksjoner. Dette kan igjen medføre store konsekvenser, både for bedrifter og privatpersoner. I våre kurs vil du alltid få en oppdatert innføring i regelverket du skal følge for dine droneoperasjoner, i den aktuelle operatørkategorien.

Med Droneakademiet som din kompetansepartner 

Med et omfattende regelverk, kan det å komme i gang med droner oppleves stort, tidkrevende og vanskelig. Vi i Droneakademiet hjelper deg gjerne med kursing, opplæring og utvikling av operasjonsmanual. En slik operasjonsmanual utvikles i tråd med gjeldende regelverk og skreddersydd for dine operasjoner. 

Klar for å øke din dronekompetanse? Se vår kursoversikt.

Med vårt gratis nettkurs «Kom i gang med droner», får du en introduksjon til dronereglene og kjennskap til hvilke krav som stilles i de ulike operatørkategoriene. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å holde deg oppdatert på utviklingene i dronebransjen:

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Se også

Tilbake til bloggen

Sju fordeler med dronekompetanse

Dronekompetanse har blitt en svært ettertraktet ferdighet i dagens arbeidsliv, og det er ikke uten grunn. Den raske utviklingen av droneteknologi har åpnet døren for utallige muligheter i en rekke bransjer. Enten du er ute etter en ny hobby eller er profesjonell, her er noen av fordelene med dronekompetanse.

1. Økte karrieremuligheter

Droneteknologien har funnet sin vei inn i mange næringer. Disse inkluderer anleggsbransjen, landbruk, eiendomsmegling, filmproduksjon, søk- og redning, inspeksjon med mer. Å ha dronekompetanse gir deg fort et konkurransefortrinn når du søker slike jobber. Mange selskaper ser fordeler med ansatte som kan bruke droner til å utføre oppgaver mer effektivt og kostnadseffektivt.

2. Kostnadsbesparelser

Droner kan utføre oppgaver som tidligere krevde mye tid og ressurser, for eksempel inspeksjon av infrastruktur, overvåking av avlinger eller planlegging og dokumentering i anleggsbransjen. Dette kan føre til betydelige kostnadsbesparelser for bedrifter. Ved å bruke droner til å utføre oppgaver, kan bedriftene redusere kostnader for klatreutstyr, stillas osv. og minimere risikoen for feil.

3. Effektivitet og nøyaktighet

Droner gir deg muligheten til å samle data og informasjon raskt og nøyaktig. De kan nå steder som tidligere var utilgjengelige eller farlige for mennesker. Dette gjør det mulig å ta bedre beslutninger basert på sanntidsdata, for eksempel å overvåke avlinger for skadedyr eller inspisere bygninger for strukturskader. Det kan også ha stor betydning for HMS-arbeidet, med færre risikofylte arbeidsoppgaver for ansatte.

4. Bærekraftighet

Droner har også vist seg å være miljøvennlige alternativer i en tid der bærekraftighet er høyt verdsatt. De kan redusere behovet for unødvendige reiser, eller bruk av maskiner, og dermed redusere utslipp av klimagasser. Dette aspektet tiltrekker seg stadig flere miljøbevisste bedrifter. Det bærekraftige perspektivet omfatter også en bærekraftig arbeidshverdag for arbeidsstyrken, ved at droner reduserer risikofylte operasjoner.

5. Innovasjon og kreativitet

For de som er interessert i teknologi og kreativitet, gir dronekompetanse en plattform for innovasjon. Fra å lage imponerende luftfotografi og videografiske prosjekter, til å utvikle tilpassede droneapplikasjoner. Dronekompetanse er en kilde til inspirasjon og kreativ utfoldelse. Mulighetene er uendelige når det gjelder å utvikle nye bruksområder.

6. Hobby og personlig utvikling

Selv om du ikke nødvendigvis søker en karriereendring, kan dronekompetanse være en givende hobby. Å lære å fly droner og å utforske mulighetene, kan gi mye glede. Det kan også være en flott måte å tilbringe fritiden og utforske nye steder fra luften.

7. Fly lovlig, i et omfattende regelverk 

Når du flyr med drone, må du overholde droneforskriftene. Regelverket omfatter blant annet hvor nært man kan fly utenforstående personer, flyplasser osv. Ulike droneoperasjoner har også ulike regler, avhengig av risikoen. Med dronekompetanse vet du hva som skal til for å overholde regelverket.

Ettersom dronebruken blir mer og mer utbredt, ser man også et behov for at regelverket strammes inn. Det er forventet at vi får et langt mer trafikkert luftrom i fremtiden og at denne utviklingen fortsetter. Et eksempel på innstramminger er det nye kravet for fjernidentifikasjon, som trer i kraft fra 1. januar 2024. 

Overtredelse av lover og regelverk kan medføre bøter og andre sanksjoner. Dette kan igjen medføre store konsekvenser, både for bedrifter og privatpersoner. I våre kurs vil du alltid få en oppdatert innføring i regelverket du skal følge for dine droneoperasjoner, i den aktuelle operatørkategorien.

Med Droneakademiet som din kompetansepartner 

Med et omfattende regelverk, kan det å komme i gang med droner oppleves stort, tidkrevende og vanskelig. Vi i Droneakademiet hjelper deg gjerne med kursing, opplæring og utvikling av operasjonsmanual. En slik operasjonsmanual utvikles i tråd med gjeldende regelverk og skreddersydd for dine operasjoner. 

Klar for å øke din dronekompetanse? Se vår kursoversikt.

Med vårt gratis nettkurs «Kom i gang med droner», får du en introduksjon til dronereglene og kjennskap til hvilke krav som stilles i de ulike operatørkategoriene. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å holde deg oppdatert på utviklingene i dronebransjen:

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vi gir deg informasjon om hva som skjer i Droneakademiet, faglige artikler, guider og nyttige tips og triks. Få kvalitetsinnhold rett i mailboksen.