Dersom du skal fly droneoperasjoner i spesifikk kategori, etter STS-01, 02 og PDRA-S01 og S02, må du ha bestått eksamen for standardscenario (STS-eksamen). Nytt fra mars 2023 er at de som tidligere har bestått A2 eksamen kan velge et mindre eksamenssett – utvidelse av A2 til STS.

Dronepiloter tilknyttet operatører som har, eller ønsker å oppnå godkjenning basert på SORA, anbefales også å ta STS-eksamen. Prøven får du tatt ved alle trafikkstasjonene i Norge og en bestått eksamen er gyldig i 5 år.

Hvordan ser STS-eksamen ut?

Læremål for STS-eksamen inkluderer blant annet å beskrive begrensninger for å fly over folkemengder og forklare krav til sertifisering av droner i spesifikk kategori. Prøven inneholder 40 spørsmål og krever 30 riktige svar for å få et bestått resultat. Spørsmålene er flervalgspørsmål, fordelt på følgende emner:

 • Regelverk
 • Menneskelig ytelse og begrensninger
 • Operasjonsprosedyrer
 • Tekniske og operasjonelle metoder for reduksjon av bakkerisiko
 • Teknisk om dronesystemet
 • Meteorologi
 • Ytelsen til dronesystemet
 • Risikoreduserende tiltak for luftrisiko 

Utover STS-eksamen må dronepiloter også bestå en praktisk ferdighetsprøve hos en droneskole. Der skal kandidaten vise praktiske kunnskaper innenfor forberedelser og prosedyrer før, under og etter flyging.

Alternativet A2STS-eksamen

Nytt fra mars 2023 er at kandidater som har gjennomført og bestått teorieksamen A2 tidligere kan velge å ta et mindre og nytt sett med eksamensspørsmål. Dette settet inneholder færre spørsmålskategorier (1-5 i listen over), da de fra A2-eksamen er utelatt (6-8). Settet består av 30 spørsmål, med et krav på minst 23 riktige svar. Det anbefales å oppgi kode og navn på eksamenssettet, for å være sikker på å få riktig prøve ved trafikkstasjonen. Kode: «DRONEA2STS», Navn: «Utvidelse av A2 til STS» (Luftfartstilsynet). 

Luftfartstilsynet reviderer STS-eksamen

I intervju med Luftfartstilsynet forteller de at 173 STS-prøver har blitt avlagt siden februar 2022. Av disse er 63% bestått. Den nye A2STS eksamen har 68 avlagte prøver fra mars 2023 til august 2023, hvor 68% er bestått. Tallene inkluderer kandidater som har hatt gjentatte forsøk. Der er derfor grunn til å tro at strykprosenten ved førstegangsforsøk er enda høyere enn angitt her (tall per. 28.08.23).

Luftfartstilsynet forteller at de nå gjennomfører en gjennomgang og kvalitetssikring av samtlige eksamensspørsmål til STS. Enkelte spørsmål har vist seg å ha en betydelig høyere feilprosent enn andre. Hvert av disse spørsmålene blir nå vurdert i forhold til relevans, vanskelighetsgrad eller om spørsmål- eller svaralternativ kan misforstås. Ifølge Luftfartstilsynet vil noen spørsmål bli fjernet fra eksamenssettene og andre bli justert.

Våre kurs gir de beste forutsetninger

Våre stedbaserte kurs og nettbaserte teorikurs gir de beste forutsetninger for bestått STS-eksamen. Med erfarne og engasjerte kursholdere forbereder vi deg på best mulig måte. I tillegg kan du også øve til prøven med realistiske eksamensoppgaver i vår nettskole.

Fly stødig gjennom sertifiseringsprosessen:

Nettbasert teorikurs, Droneteori spesifikk kategori: https://droneakademiet.no/course/70

Komplett stedbasert dronekurs, med teori og praksis: https://droneakademiet.no/course/39 

Les mer om STS-eksamen og læremål:

Eksamen for standardscenario (STS) (luftfartstilsynet.no)

Læremål for STS-eksamen - Veileder opplæring spesifikk-kategori | Rise 360 (articulate.com)

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Se også

August 18, 2023
Tilbake til bloggen

Dette er STS-eksamen

Dersom du skal fly droneoperasjoner i spesifikk kategori, etter STS-01, 02 og PDRA-S01 og S02, må du ha bestått eksamen for standardscenario (STS-eksamen). Nytt fra mars 2023 er at de som tidligere har bestått A2 eksamen kan velge et mindre eksamenssett – utvidelse av A2 til STS.

Dronepiloter tilknyttet operatører som har, eller ønsker å oppnå godkjenning basert på SORA, anbefales også å ta STS-eksamen. Prøven får du tatt ved alle trafikkstasjonene i Norge og en bestått eksamen er gyldig i 5 år.

Hvordan ser STS-eksamen ut?

Læremål for STS-eksamen inkluderer blant annet å beskrive begrensninger for å fly over folkemengder og forklare krav til sertifisering av droner i spesifikk kategori. Prøven inneholder 40 spørsmål og krever 30 riktige svar for å få et bestått resultat. Spørsmålene er flervalgspørsmål, fordelt på følgende emner:

 • Regelverk
 • Menneskelig ytelse og begrensninger
 • Operasjonsprosedyrer
 • Tekniske og operasjonelle metoder for reduksjon av bakkerisiko
 • Teknisk om dronesystemet
 • Meteorologi
 • Ytelsen til dronesystemet
 • Risikoreduserende tiltak for luftrisiko 

Utover STS-eksamen må dronepiloter også bestå en praktisk ferdighetsprøve hos en droneskole. Der skal kandidaten vise praktiske kunnskaper innenfor forberedelser og prosedyrer før, under og etter flyging.

Alternativet A2STS-eksamen

Nytt fra mars 2023 er at kandidater som har gjennomført og bestått teorieksamen A2 tidligere kan velge å ta et mindre og nytt sett med eksamensspørsmål. Dette settet inneholder færre spørsmålskategorier (1-5 i listen over), da de fra A2-eksamen er utelatt (6-8). Settet består av 30 spørsmål, med et krav på minst 23 riktige svar. Det anbefales å oppgi kode og navn på eksamenssettet, for å være sikker på å få riktig prøve ved trafikkstasjonen. Kode: «DRONEA2STS», Navn: «Utvidelse av A2 til STS» (Luftfartstilsynet). 

Luftfartstilsynet reviderer STS-eksamen

I intervju med Luftfartstilsynet forteller de at 173 STS-prøver har blitt avlagt siden februar 2022. Av disse er 63% bestått. Den nye A2STS eksamen har 68 avlagte prøver fra mars 2023 til august 2023, hvor 68% er bestått. Tallene inkluderer kandidater som har hatt gjentatte forsøk. Der er derfor grunn til å tro at strykprosenten ved førstegangsforsøk er enda høyere enn angitt her (tall per. 28.08.23).

Luftfartstilsynet forteller at de nå gjennomfører en gjennomgang og kvalitetssikring av samtlige eksamensspørsmål til STS. Enkelte spørsmål har vist seg å ha en betydelig høyere feilprosent enn andre. Hvert av disse spørsmålene blir nå vurdert i forhold til relevans, vanskelighetsgrad eller om spørsmål- eller svaralternativ kan misforstås. Ifølge Luftfartstilsynet vil noen spørsmål bli fjernet fra eksamenssettene og andre bli justert.

Våre kurs gir de beste forutsetninger

Våre stedbaserte kurs og nettbaserte teorikurs gir de beste forutsetninger for bestått STS-eksamen. Med erfarne og engasjerte kursholdere forbereder vi deg på best mulig måte. I tillegg kan du også øve til prøven med realistiske eksamensoppgaver i vår nettskole.

Fly stødig gjennom sertifiseringsprosessen:

Nettbasert teorikurs, Droneteori spesifikk kategori: https://droneakademiet.no/course/70

Komplett stedbasert dronekurs, med teori og praksis: https://droneakademiet.no/course/39 

Les mer om STS-eksamen og læremål:

Eksamen for standardscenario (STS) (luftfartstilsynet.no)

Læremål for STS-eksamen - Veileder opplæring spesifikk-kategori | Rise 360 (articulate.com)

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vi gir deg informasjon om hva som skjer i Droneakademiet, faglige artikler, guider og nyttige tips og triks. Få kvalitetsinnhold rett i mailboksen.