Droneteori spesifikk kategori

Kurset dekker krav til droneteori i STS og PDRA, i tillegg til obligatoriske emner i SORA.

Varighet 15 timer
Forkunnskaper Se detaljer
Kursbevis Inkludert
Kursavgift

Kr 3950.00

Om kurset

Siden droner opererer i luftrommet og innebærer en viss risiko for både andre luftfartøy og personer på bakken, må du som dronepilot følge et sett med felles spilleregler. Disse reglene sørger for at droneflyging skjer innenfor trygge rammer, både for deg og omgivelsene for øvrig.

Dette nettkurset dekker pensum til teoretisk pilotkompetanse i spesifikk kategori (STS-01, PDRA-S01 og emner i SORA). Utformingen og rekkefølgen i kursmodulene er satt slik at du får en logisk oppbygging og forståelse av de forskjellige fagene, og kan sette dem i sammenheng med hverandre. Etter hver modul finner du flervalgsspørsmål, slik at du kan teste din egen kunnskap. Spørsmålene er ikke ulik dem du finner på Luftfartstilsynets eksamner. 

 

Målgruppe

Kurset passer for dronepiloter tilknyttet operatører i spesifikk kategori. Kurset dekker kravene til STS-01/02, PDRA-S01/S02 og emner som er beskrevet i SORA.

Kurspensum

Droneakademiets kursbevis

Dokumenterte kunnskaper og ferdigheter er en stor fordel. Vår annerkjente kurssertifisering vil bli gitt ved fullførelse av dette kurset.

Printet kursbevis

Et offesielt stemplet kursbevis vil bli gitt etter endt kurs, eventuelt sendes til deg pr. post.

Ditalt kursbevis

Et nedlastbart kursbevis i PDF format vil bli tilgjengelig på din side etter fullført kurs.

Spørsmål og svar

STS-eksamen avlegges ved Statens vegvesens trafikkstasjoner og inneholder 40 spørsmål fordelt på ulike emner. Dersom du allerede har bestått A2-droneeksamen, skal STS-eksamen inneholde 30 flervalgsspørsmål. STS-eksamen er et krav for å fly etter reglene i STS-01, STS-02, PDRA-S01 og PDRA-S02.

Spesifikk er en operatørkategori som dekker droneflyging med middels risiko. Kategorien tillater blant annet flyging utenfor synsrekkevidde (BVLOS) og flying over 120 m. Dersom man ikke kan operere i samsvar regelverket i åpen kategori, vil man mest trolig havne i denne kategorien.

Spesifikk kategori er en operatørkategori med et varierende risikobilde. Kompetansekravene vil derfor være avhengig av risikonivået til droneoperasjonen.

Dronepiloter som skal operere etter standardscenario STS-01 eller STS-02 med en C5 eller C6 merket drone må bestå STS-eksamen. Krav til teorieksamen gjelder også for PDRA-S01 og PDRA-S02, som beskriver de samme operasjonstypene som standardscenariene, men uten bruk av droner med C-merke.

Droneoperatører som opererer i samsvar med egne SORA-analyser, er selv ansvarlig for at dronepilotene har tilstrekkelig teoretisk kunnskap. SORA-metodikken stiller også krav om kunnskaper innen ulike fagområder som dette nettkurset dekker.

Du har tilgang til kurset i ett år fra påmeldingsdato.

Du får umiddelbart tilgang til kurset etter påmelding.

Flere spørsmål? Besøk vårt hjelpesenter eller kontakt oss

Når flere medarbeidere har behov for opplæring, vil vi anbefale å bestille et bedriftsinternt kurs. Alle våre kurs kan arrangeres bedriftsinternt eller vi kan skreddersy egne opplegg som passer deres behov i forhold til innhold, tid og sted.

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Kontakt oss

Leter du etter andre kurs?

VÅRE KUNDER SETTER KOMPETANSE OG SIKKERHET I FOKUS

Les kundehistorier