Som et ledd i å legge til rette for samfunnstjenlig utvikling og bruk av droner i Norge, har regjeringen utarbeidet en egen Dronestrategi. Hovedpunktene er som følger: 

- Regjeringen vil arbeide for å få på plass regelverk som på best mulig måte ivaretar behovene knyttet til utvikling og bruk av droner.

- Regjeringen vil arbeide for å styrke sikkerhetsarbeid knyttet til dronevirksomheten, deriblant kontroll og tilsyn med droneoperatører.

- Regjeringen vil arbeide for å gjøre informasjon om regelverk lettere tilgjengelig for droneoperatører.

- Regjeringen vil arbeide for å fremme offentlig sektors bruk av droner og samarbeid med dronebransjen.

- Regjeringen vil legge til rette for forskning, teknologiutvikling og kompetanseheving knyttet til droner og droneteknologi.

Les hele dronestrategien her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Se også

Tilbake til bloggen

Norges dronestrategi

Som et ledd i å legge til rette for samfunnstjenlig utvikling og bruk av droner i Norge, har regjeringen utarbeidet en egen Dronestrategi. Hovedpunktene er som følger: 

- Regjeringen vil arbeide for å få på plass regelverk som på best mulig måte ivaretar behovene knyttet til utvikling og bruk av droner.

- Regjeringen vil arbeide for å styrke sikkerhetsarbeid knyttet til dronevirksomheten, deriblant kontroll og tilsyn med droneoperatører.

- Regjeringen vil arbeide for å gjøre informasjon om regelverk lettere tilgjengelig for droneoperatører.

- Regjeringen vil arbeide for å fremme offentlig sektors bruk av droner og samarbeid med dronebransjen.

- Regjeringen vil legge til rette for forskning, teknologiutvikling og kompetanseheving knyttet til droner og droneteknologi.

Les hele dronestrategien her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vi gir deg informasjon om hva som skjer i Droneakademiet, faglige artikler, guider og nyttige tips og triks. Få kvalitetsinnhold rett i mailboksen.