Fjernidentifikasjon («Remote ID») er på mange måter et digitalt registreringsskilt som skal kringkaste dronens posisjon og høyde. Med fjernidentifikasjon får både tilskuere og andre dronepiloter bedre oversikt over droner i luftrommet. 

Fra 1. januar 2024 må alle droner som flys i spesifikk kategori være utstyrt med dette systemet. I fremtiden kan kravet om fjernidentifikasjon også bli gjeldende for flyging i visse områder. Systemet tilgjengeliggjør oversikten for alle. Enhver skal da kunne hente ut informasjon om droner som er i nærheten, via egen smarttelefon og ved hjelp av Bluetooth eller Wi-Fi. Systemet vil også ansvarliggjøre dronepiloter og være til god hjelp for politiet som enkelt få kontroll på hvem som er dronens operatør og om dronen flyr lovlig.

Grunnet lite informasjon om hvordan man skal gå frem, er det flere som har lurt på om kravet kommer til å utsettes. Dette avkrefter imidlertid Luftfartstilsynet, og sier de har: – Ingen planer om å utsette kravet.

Min drone har ikke fjernidentifikasjon – hva gjør jeg?

C1, C2, C3, C5 og C6 droner skal utstyres med direkte fjernidentifikasjon, fra produsent. Om dronen ikke er utstyrt med fjernidentifikasjon, må du selv ordne dette ved å skaffe en modul som kan festes på dronen. 

Kravet om fjernidentifikasjon gjelder ikke i åpen kategori, for:

 • C0 og C4 droner
 • Gamle droner uten C-merking (legacy)
 • Hjemmebygde droner

Implementering av fjernidentifikasjonssystemet i droner

Der er to ulike måter å implementere fjernidentifikasjonssystemet på, om du har integrert system eller en ekstern modul. Systemet må konfigureres med operatørinformasjon enten det er integrert eller i en ekstern modul.

 • Oppdatering av dronens firmware. Noen av dronene som er på markedet i dag har allerede systemet integrert. Det er likevel sannsynlig at man må oppdatere systemet for å få funksjonene på plass. 
 • Installere en ekstern enhet. Når dronen ikke har den nødvendige teknologien, må man installere fjernidentifikasjonssystemet i form av en ekstern modul, levert av en tredjepart. Da må man også legge inn dronens serienummer, klassifisering og operatørkategori i systemet.


Hvilken informasjon kan hentes gjennom systemet for fjernidentifikasjon?

 • Operatørnummer
 • Serienummer på dronen
 • Dronens posisjon og høyde over bakken eller dronens plassering ved avgang
 • Dronepilotens posisjon på bakken, eller avgangsposisjonen til dronen om pilotens posisjon ikke er tilgjengelig
 • Nødstatus for dronen (i somme tilfeller)


Tilgjengelighet for Android og iOS

Kommunikasjonsteknologien som brukes i fjernidentifikasjons-systemet er ganske vanlig og tilgjengelig for de fleste mobile enheter. Foreløpig er det enheter med Android operasjonssystem som kan benytte seg av flest av de aktuelle teknologiene. Enheter med iOS-basert operasjonssystem kan bruke noen av dem, men er mer begrenset. 

Kommunikasjonsteknologien som kan benyttes til fjernidentifikasjon er:

 • Bluetooth Legacy Advertising
 • Bluetooth 5 Long Range
 • Wi-Fi NAN
 • Wi-Fi Beacon


Hvordan registrere dronen i systemet for fjernidentifikasjon før flyging?

Når du registrerer droneflygingen i systemet for fjernidentifikasjon, må du gå inn i systemet og registrere operatørnummer før du flyr. Du benytter deg da av de tre siste kontroll-symbolene i operatørnummeret. Symbolene er ellers hemmelige og skal for eksempel ikke brukes når du merker dronen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Se også

Tilbake til bloggen

Guide: Dette er fjernidentifikasjon

Fjernidentifikasjon («Remote ID») er på mange måter et digitalt registreringsskilt som skal kringkaste dronens posisjon og høyde. Med fjernidentifikasjon får både tilskuere og andre dronepiloter bedre oversikt over droner i luftrommet. 

Fra 1. januar 2024 må alle droner som flys i spesifikk kategori være utstyrt med dette systemet. I fremtiden kan kravet om fjernidentifikasjon også bli gjeldende for flyging i visse områder. Systemet tilgjengeliggjør oversikten for alle. Enhver skal da kunne hente ut informasjon om droner som er i nærheten, via egen smarttelefon og ved hjelp av Bluetooth eller Wi-Fi. Systemet vil også ansvarliggjøre dronepiloter og være til god hjelp for politiet som enkelt få kontroll på hvem som er dronens operatør og om dronen flyr lovlig.

Grunnet lite informasjon om hvordan man skal gå frem, er det flere som har lurt på om kravet kommer til å utsettes. Dette avkrefter imidlertid Luftfartstilsynet, og sier de har: – Ingen planer om å utsette kravet.

Min drone har ikke fjernidentifikasjon – hva gjør jeg?

C1, C2, C3, C5 og C6 droner skal utstyres med direkte fjernidentifikasjon, fra produsent. Om dronen ikke er utstyrt med fjernidentifikasjon, må du selv ordne dette ved å skaffe en modul som kan festes på dronen. 

Kravet om fjernidentifikasjon gjelder ikke i åpen kategori, for:

 • C0 og C4 droner
 • Gamle droner uten C-merking (legacy)
 • Hjemmebygde droner

Implementering av fjernidentifikasjonssystemet i droner

Der er to ulike måter å implementere fjernidentifikasjonssystemet på, om du har integrert system eller en ekstern modul. Systemet må konfigureres med operatørinformasjon enten det er integrert eller i en ekstern modul.

 • Oppdatering av dronens firmware. Noen av dronene som er på markedet i dag har allerede systemet integrert. Det er likevel sannsynlig at man må oppdatere systemet for å få funksjonene på plass. 
 • Installere en ekstern enhet. Når dronen ikke har den nødvendige teknologien, må man installere fjernidentifikasjonssystemet i form av en ekstern modul, levert av en tredjepart. Da må man også legge inn dronens serienummer, klassifisering og operatørkategori i systemet.


Hvilken informasjon kan hentes gjennom systemet for fjernidentifikasjon?

 • Operatørnummer
 • Serienummer på dronen
 • Dronens posisjon og høyde over bakken eller dronens plassering ved avgang
 • Dronepilotens posisjon på bakken, eller avgangsposisjonen til dronen om pilotens posisjon ikke er tilgjengelig
 • Nødstatus for dronen (i somme tilfeller)


Tilgjengelighet for Android og iOS

Kommunikasjonsteknologien som brukes i fjernidentifikasjons-systemet er ganske vanlig og tilgjengelig for de fleste mobile enheter. Foreløpig er det enheter med Android operasjonssystem som kan benytte seg av flest av de aktuelle teknologiene. Enheter med iOS-basert operasjonssystem kan bruke noen av dem, men er mer begrenset. 

Kommunikasjonsteknologien som kan benyttes til fjernidentifikasjon er:

 • Bluetooth Legacy Advertising
 • Bluetooth 5 Long Range
 • Wi-Fi NAN
 • Wi-Fi Beacon


Hvordan registrere dronen i systemet for fjernidentifikasjon før flyging?

Når du registrerer droneflygingen i systemet for fjernidentifikasjon, må du gå inn i systemet og registrere operatørnummer før du flyr. Du benytter deg da av de tre siste kontroll-symbolene i operatørnummeret. Symbolene er ellers hemmelige og skal for eksempel ikke brukes når du merker dronen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vi gir deg informasjon om hva som skjer i Droneakademiet, faglige artikler, guider og nyttige tips og triks. Få kvalitetsinnhold rett i mailboksen.