Det felleseuropeiske droneregelverket trer i kraft for fullt ved nyttår. Dette innebærer at overgangsordningene for droner uten C-merke går ut, det blir mulig å deklarere standardscenario og krav til fjernidentifikasjonssystem blir gjeldende. Dette er dronereglene du må vite om i 2024:

Krav til fjernidentifikasjon

Fjernidentifikasjon («Remote ID») er på mange måter et digitalt registreringsskilt, som skal kringkaste dronens operatørnummer, posisjon og høyde. Systemet tilgjengeliggjør oversikten for alle. Enhver skal da kunne hente ut informasjon om droner som er i nærheten, via egen smarttelefon og ved hjelp av Bluetooth eller Wi-Fi. Med fjernidentifikasjon får både tilskuere, myndigheter og andre dronepiloter bedre oversikt over droner i luftrommet. 

Fra 1. januar 2024 må alle droner som flys i spesifikk kategori være utstyrt med dette systemet.

Integrert system eller tilleggsmodul

C1, C2, C3, C5 og C6 droner skal utstyres med direkte fjernidentifikasjon, fra produsent. Om dronen ikke er utstyrt med et innebygget system med fjernidentifikasjon, må du selv skaffe en modul som kan festes på dronen. Slike moduler finnes på markedet, men grunnet høy etterspørsel kan du forvente lang leveringstid. 

Kravet om fjernidentifikasjon gjelder ikke i åpen kategori, for:

 • C0 og C4 droner
 • Gamle droner uten C-merking (legacy)
 • Hjemmebygde droner

Fristen blir ikke utsatt

Med tanke på kort frist og lite informasjon, har vi spurt Luftfartstilsynet om fristen kommer til å bli utsatt. Dette avkrefter de, med et svar om at der er «ingen plan om å utsette fristen». 

Les mer i vår artikkel «Guide: Dette er fjernidentifikasjon»  
Se også «Test: Dronetag tilleggsmoduler for fjernidentifikasjon»

Krav til C-merkede droner i åpen kategori

Overgangsperioden for bruk av droner uten C-merke («Legacy»-droner), går ut ved nyttår. Fra 1. januar 2024 skal alle droner som ikke er C-merket opereres etter reglene i åpen kategori A3. Unntak gjelder for droner som veier under 250 g, som fortsatt kan flys etter reglene i åpen A1. Om du ikke kan fly i åpen kategori, er det mulig å søke om driftstillatelse i spesifikk kategori. Da gjelder eventuelt de vilkår som er angitt i driftstillatelsen.

Eksempel på et C2-merke

Hvordan få C2-merket

DJI har publisert informasjon om hvordan man kan gå frem for å få C2-merket for dronene DJI Mavic 3 Enterprise og DJI Matrice 30. Dette inkluderer blant annet en oppdatering av firmware, en søknad om tilsending av C2-etiketter og utskifting av propeller.

Se DJIs steg for steg til C2-merket drone: https://enterprise-insights.dji.com/blog/european-c2-label-application

Følgende DJI-droner oppfyller kravet til C2-merket:

 • Mavic 3 Enterprise
 • Mavic 3 Thermal
 • Mavic 3 Multispectral
 • Matrice 30
 • Matrice 30T

Andre C2-merkede droner på markedet inkluderer: 

 • eBee X
 • eBee Geo 
 • eBee Ag fra AgEagle


Det blir mulig å deklarere STS 01 og 02

Hva er STS deklarering og hvorfor er dette en fordel?

Droneflyging i spesifikk kategori gjenspeiler operasjoner med middels risiko. Slike operasjoner vil kreve at operatøren enten deklarerer eller søker operasjonstillatelse.

STS (standard scenario) er forhåndsdefinerte operasjoner. De beskriver operative begrensninger, samt krav til dronesystem og kompetanse. Dette gjør det enklere å fly droner i spesifikk kategori, ved at operatøren slipper å utarbeide egne risikoanalyser etter SORA-metodikken. Det gir utslag i lavere gebyrer og du sparer tid. 

Når kan du selv deklarere STS?

Fra 2024 kan du som droneoperatør selv deklarere STS droneoperasjoner når du har bestått STS-eksamen, fått kompetansebevis på praktiske ferdigheter og flyr en C5 (VLOS, visual line of sight) eller C6 (BVLOS, beyond visual line of sight)-merket drone. Alle tilknyttede dronepiloter må også møte kompetansekravet. 

Vårt pilotkurs i spesifikk dekker kravene til STS-01. Påbyggingskurset i flyging utenfor synsrekkevidde (BVLOS) dekker kravet til praktiske ferdigheter for STS-02. Kursene gir deg praktiske flygeferdigheter og en helhetlig forståelse for operasjonelle prosedyrer. Gjennom kurset settes du i stand til å forberede og gjennomføre operasjoner, slik du kan operere sikkert og i tråd med EU-krav i spesifikk kategori.

Man er i tillegg pålagt å ha et styringsdokument for dronevirksomheten, en operasjonsmanual. Den skal blant annet inneholde informasjon om operasjonstyper, prosedyrer og hvilke droner dere skal operere med. En slik operasjonamanual kan vi i Droneakademiet hjelpe til med å utvikle. 

C5 og C6-merkede droner 

Noe av det som kjennetegner en C5 drone, er et uavhengig system for å avbryte flyging (fligt termination system). Der er ingen kjente droner med C5-merket per i dag, som vi vet om. 

Quantum Systems Trinity F90+, DJI Inspire 3 og DJI Matrice 350 RTK ser ut til å få C3-merket. C3-merkede droner kan suppleres med et godkjent kit for å gjøre dronen til C5. Det gjenstår å se om slike kit blir tilgjengelige for disse dronene. 

Fastvingedronen UX11 fra Delair er C6-merket.


Europas føste C6-merkede drone fra doneprodusenten Delair, kan ved nyttår benyttes i STS 02. Foto: Delair

Fortsatt under tilsyn

Selv om droneoperatør med tilstrekkelig kompetanse kan deklarere STS-operasjoner fra 2024, er det viktig å være oppmerksom på at man likevel er underlagt tilsyn og må sørge for å operere i samsvar med regelverket, noe som innebærer en operasjonsmanual som møter kravene i STS. 

Les også «Slik kan du operere etter reglene i STS og PDRA».

Se våre kurs i spesifikk kategori.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Se også

Tilbake til bloggen

Dronereglene du må vite om i 2024

Det felleseuropeiske droneregelverket trer i kraft for fullt ved nyttår. Dette innebærer at overgangsordningene for droner uten C-merke går ut, det blir mulig å deklarere standardscenario og krav til fjernidentifikasjonssystem blir gjeldende. Dette er dronereglene du må vite om i 2024:

Krav til fjernidentifikasjon

Fjernidentifikasjon («Remote ID») er på mange måter et digitalt registreringsskilt, som skal kringkaste dronens operatørnummer, posisjon og høyde. Systemet tilgjengeliggjør oversikten for alle. Enhver skal da kunne hente ut informasjon om droner som er i nærheten, via egen smarttelefon og ved hjelp av Bluetooth eller Wi-Fi. Med fjernidentifikasjon får både tilskuere, myndigheter og andre dronepiloter bedre oversikt over droner i luftrommet. 

Fra 1. januar 2024 må alle droner som flys i spesifikk kategori være utstyrt med dette systemet.

Integrert system eller tilleggsmodul

C1, C2, C3, C5 og C6 droner skal utstyres med direkte fjernidentifikasjon, fra produsent. Om dronen ikke er utstyrt med et innebygget system med fjernidentifikasjon, må du selv skaffe en modul som kan festes på dronen. Slike moduler finnes på markedet, men grunnet høy etterspørsel kan du forvente lang leveringstid. 

Kravet om fjernidentifikasjon gjelder ikke i åpen kategori, for:

 • C0 og C4 droner
 • Gamle droner uten C-merking (legacy)
 • Hjemmebygde droner

Fristen blir ikke utsatt

Med tanke på kort frist og lite informasjon, har vi spurt Luftfartstilsynet om fristen kommer til å bli utsatt. Dette avkrefter de, med et svar om at der er «ingen plan om å utsette fristen». 

Les mer i vår artikkel «Guide: Dette er fjernidentifikasjon»  
Se også «Test: Dronetag tilleggsmoduler for fjernidentifikasjon»

Krav til C-merkede droner i åpen kategori

Overgangsperioden for bruk av droner uten C-merke («Legacy»-droner), går ut ved nyttår. Fra 1. januar 2024 skal alle droner som ikke er C-merket opereres etter reglene i åpen kategori A3. Unntak gjelder for droner som veier under 250 g, som fortsatt kan flys etter reglene i åpen A1. Om du ikke kan fly i åpen kategori, er det mulig å søke om driftstillatelse i spesifikk kategori. Da gjelder eventuelt de vilkår som er angitt i driftstillatelsen.

Eksempel på et C2-merke

Hvordan få C2-merket

DJI har publisert informasjon om hvordan man kan gå frem for å få C2-merket for dronene DJI Mavic 3 Enterprise og DJI Matrice 30. Dette inkluderer blant annet en oppdatering av firmware, en søknad om tilsending av C2-etiketter og utskifting av propeller.

Se DJIs steg for steg til C2-merket drone: https://enterprise-insights.dji.com/blog/european-c2-label-application

Følgende DJI-droner oppfyller kravet til C2-merket:

 • Mavic 3 Enterprise
 • Mavic 3 Thermal
 • Mavic 3 Multispectral
 • Matrice 30
 • Matrice 30T

Andre C2-merkede droner på markedet inkluderer: 

 • eBee X
 • eBee Geo 
 • eBee Ag fra AgEagle


Det blir mulig å deklarere STS 01 og 02

Hva er STS deklarering og hvorfor er dette en fordel?

Droneflyging i spesifikk kategori gjenspeiler operasjoner med middels risiko. Slike operasjoner vil kreve at operatøren enten deklarerer eller søker operasjonstillatelse.

STS (standard scenario) er forhåndsdefinerte operasjoner. De beskriver operative begrensninger, samt krav til dronesystem og kompetanse. Dette gjør det enklere å fly droner i spesifikk kategori, ved at operatøren slipper å utarbeide egne risikoanalyser etter SORA-metodikken. Det gir utslag i lavere gebyrer og du sparer tid. 

Når kan du selv deklarere STS?

Fra 2024 kan du som droneoperatør selv deklarere STS droneoperasjoner når du har bestått STS-eksamen, fått kompetansebevis på praktiske ferdigheter og flyr en C5 (VLOS, visual line of sight) eller C6 (BVLOS, beyond visual line of sight)-merket drone. Alle tilknyttede dronepiloter må også møte kompetansekravet. 

Vårt pilotkurs i spesifikk dekker kravene til STS-01. Påbyggingskurset i flyging utenfor synsrekkevidde (BVLOS) dekker kravet til praktiske ferdigheter for STS-02. Kursene gir deg praktiske flygeferdigheter og en helhetlig forståelse for operasjonelle prosedyrer. Gjennom kurset settes du i stand til å forberede og gjennomføre operasjoner, slik du kan operere sikkert og i tråd med EU-krav i spesifikk kategori.

Man er i tillegg pålagt å ha et styringsdokument for dronevirksomheten, en operasjonsmanual. Den skal blant annet inneholde informasjon om operasjonstyper, prosedyrer og hvilke droner dere skal operere med. En slik operasjonamanual kan vi i Droneakademiet hjelpe til med å utvikle. 

C5 og C6-merkede droner 

Noe av det som kjennetegner en C5 drone, er et uavhengig system for å avbryte flyging (fligt termination system). Der er ingen kjente droner med C5-merket per i dag, som vi vet om. 

Quantum Systems Trinity F90+, DJI Inspire 3 og DJI Matrice 350 RTK ser ut til å få C3-merket. C3-merkede droner kan suppleres med et godkjent kit for å gjøre dronen til C5. Det gjenstår å se om slike kit blir tilgjengelige for disse dronene. 

Fastvingedronen UX11 fra Delair er C6-merket.


Europas føste C6-merkede drone fra doneprodusenten Delair, kan ved nyttår benyttes i STS 02. Foto: Delair

Fortsatt under tilsyn

Selv om droneoperatør med tilstrekkelig kompetanse kan deklarere STS-operasjoner fra 2024, er det viktig å være oppmerksom på at man likevel er underlagt tilsyn og må sørge for å operere i samsvar med regelverket, noe som innebærer en operasjonsmanual som møter kravene i STS. 

Les også «Slik kan du operere etter reglene i STS og PDRA».

Se våre kurs i spesifikk kategori.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vi gir deg informasjon om hva som skjer i Droneakademiet, faglige artikler, guider og nyttige tips og triks. Få kvalitetsinnhold rett i mailboksen.