Forutsatt at man oppfyller kravene til en forhåndsdefinert operasjon, kan STS og PDRA forenkle prosessen med å komme i gang med droneoperasjoner i spesifikk kategori.

Spesifikk kategori

Droneoperasjoner som ikke kan gjennomføres etter regelverk og krav satt i åpen kategori, vil mest trolig havne i spesifikk kategori. Dette er med mindre operasjonen har et risikobilde tilsvarende bemannet luftfart, som krever sertifisert kategori. Spesifikk kategori gjenspeiler operasjoner med middels risiko. Operasjoner i spesifikk kategori vil kreve at operatøren enten deklarerer eller søker operasjonstillatelse.

I spesifikk kategori er det hovedsakelig tre ulike måter å operere på:

Standardscenario (STS), Operatørtillatelse (PDRA/ SORA), eller den mer omfattende Light UAS operator certificate (LUC). Sistnevnte omtales ikke videre her.

Hva er STS og PDRA?

STS (standard scenario) og PDRA (pre-defined risk assessment) er forhåndsdefinerte operasjoner som beskriver krav til dronesystem, kompetanse og operative begrensninger. Formålet er å gjøre det enklere å fly droner i spesifikk kategori, ved at operatøren slipper å utarbeide egne risikoanalyser etter SORA-metodikken.

Så lenge man møter reglene til den forhåndsdefinerte operasjonen, kan man enten deklarere STS, eller søke operatørtillatelse basert på PDRA. Ved å deklarere STS slipper man godkjennelsesprosessen, og man kan fly så snart man har mottatt registreringsmelding fra Luftfartstilsynet. En forhåndsdefinert PDRA vil være tilpasset flere ulike operasjonstyper og forenkle godkjennelsesprosessen ved Luftfartstilsynet.

Operasjoner som ikke kan utføres etter STS og PDRA

Dersom den tiltenkte droneoperasjonen ikke kan gjennomføres etter reglene i STS eller PDRA, må operatøren selv utarbeide risikoanalyser etter SORA-metodikken. Den kan du lese mer om i denne artikkelen: Introduksjon til SORA-metodikken

Forhåndsdefinerte STS-operasjoner

Reglene for standardscenarioer gjelder fra 1. januar 2024 – og kan først deklareres etter nyttår. Det er publisert to forhåndsdefinerte standardscenarioer:

 • STS 01 – VLOS over et kontrollert bakkeområde i befolket område

  • Makshøyde 120 m

  • Ingen utenforstående personer i operasjonsområdet

  • Krever en C5-merket drone

 • STS 02 – BVLOS over et kontrollert bakkeområde med eller uten luftromsobservatør

  • Makshøyde 120 m

  • BVLOS inntil 1 km fra dronepiloten, eller 2 km dersom man bruker luftromsobservatør

  • Krever en C6-merket drone

Reglene i STS 01 og 02 er beskrevet i Appendix 1 til forordning (EU) 2019/947. Dette vedlegget finner du fra side 356 i dokumentet Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems.

 

 

Europas føste C6-merkede drone fra doneprodusenten Delair, kan ved nyttår benyttes i STS 02. Foto: Delair

Forhåndsdefinerte PDRA-operasjoner

En PDRA er en forhåndsgodkjent risikoanalyse for et definert operasjonelt scenario, som kan legges til grunn i operatørsøknaden i spesifikk kategori. Hver PDRA stiller krav som operatøren må oppfylle for å oppnå en operatørtillatelse. For å gi større operasjonell frihet legger PDRA til rette for flere ulike operasjonstyper, og stiller ikke krav til C-merkede droner. Følgende PDRA er publisert:

 • PDRA S01 – VLOS over et kontrollert bakkeområde i befolket område

  • Beskriver samme operasjon som STS 01, men uten krav til C5-merket drone

 • PDRA S02 – BVLOS over et kontrollert bakkeområde med luftromsobservatør

  • Beskriver samme operasjon som STS 02, men uten krav til C6-merket drone

 • PDRA G01 – BVLOS under 120 m i ukontrollert luftrom over spredt befolket område, med eller uten luftromsobservatør

 • PDRA G02 – BVLOS innenfor radiorekkevidde i et reservert eller segregert luftrom over spredt befolket område

 • PDRA G03 – BVLOS innenfor radiorekkevidde under 30 m eller nært objekter i spredt befolket område

Oversikt over publiserte PDRA med henvisning til reglene finnes fra side 39 i dokumentet Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems.

Kompetansekrav og ferdighetsbevis

Uavhengig av om man ønsker å operere etter STS-01/02 eller PDRA-S01/S02 kreves det 

 • praktisk og teoretisk opplæring 

 • bestått STS-eksamen og 

 • en praktisk ferdighetstest 

De øvrige PDRA-operasjonene stiller andre krav til pilotkompetanse, og man trenger ikke nødvendigvis bestått STS-eksamen.

Vårt teoretiske og praktiske grunnkurs i spesifikk kategori dekker kravene til pilotkompetanse med både STS-pensum og påkrevde emner i SORA. Gjennom kurset tilegner du deg også praktiske ferdigheter som møter kravene i STS-01 og PDRA-S01. Om du viser tilfredsstillende praktiske ferdigheter under kurset, kan du også avlegge ferdighetstesten. Den praktiske prøven gjennomføres med en annen droneinstruktør, for å sikre en objektiv vurdering av dine ferdigheter. 

Ønsker du å fly etter reglene i STS-02 eller PDRA-S02 kan du bygge på med vårt BVLOS-kurs. Du kan da avlegge praktisk ferdighetstest for både STS-01/PDRA-S01 og STS-02/PDRA-S02 i en og samme prøve.

Ved bestått ferdighetsprøve vil vi utstede et ferdighetsbevis. Beviset møter kravene i regelverket og er gyldig i hele EASA sitt dekningsområde, som inkluderer EU og EØS. 

Droneakademiet er en recognized entity (godkjent droneskole) av Luftfartstilsynet og kan gjennomføre opplæring og ferdighetstester i spesifikk kategori. Vi har detaljerte læreplaner, kursmateriell og høyt kvalifiserte instruktører for å gi deg de beste forutsetningene for å lykkes.

Operasjonsmanual

Før man deklarerer STS eller sender en søknad basert på PDRA, må man utarbeide en operasjonsmanual tilpasset den operasjonen man skal utføre. Operasjonsmanualen fungerer som et styringsdokument for dronevirksomheten din. Den skal blant annet beskrive hvilken type operasjon du skal gjennomføre, hvilke droner du har og den skal inkludere aktuelle prosedyrer.

Visste du at vi også kan hjelpe deg med operasjonsmanualen? Droneakademiet utarbeider operativ dokumentasjon tilpasset de operasjonene du ønsker å utføre. Finn ut mer.

Kort oppsummert:

 1. Bygg kompetanse – start med luftfartstilsynets nettkurs for A1/A3 (gratis tilgjengelig på flydrone.no) og bygg på med vårt pilotkurs i spesifikk kategori

 2. Avlegg STS-eksamen og fullfør ferdighetstest for ønsket scenario

 3. Utarbeide operasjonsmanual

 4. Deklarere STS eller søke operasjonstillatelse basert på PDRA


 

Les mer om våre kurs i spesifikk kategori her.   

Vi arrangerer stedbaserte kurs i Drammen og Sykkylven, men kan også holde kurs hos deg ved flere påmeldte. Ta kontakt for mer informasjon.

Ønsker du å lære mer om de ulike operatørkategoriene og hvilke krav som stilles? Meld deg på vårt gratis nettbaserte minikurs, som hjelper deg i gang med droner.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Se også

Tilbake til bloggen

Slik kan du operere etter reglene i STS og PDRA

Forutsatt at man oppfyller kravene til en forhåndsdefinert operasjon, kan STS og PDRA forenkle prosessen med å komme i gang med droneoperasjoner i spesifikk kategori.

Spesifikk kategori

Droneoperasjoner som ikke kan gjennomføres etter regelverk og krav satt i åpen kategori, vil mest trolig havne i spesifikk kategori. Dette er med mindre operasjonen har et risikobilde tilsvarende bemannet luftfart, som krever sertifisert kategori. Spesifikk kategori gjenspeiler operasjoner med middels risiko. Operasjoner i spesifikk kategori vil kreve at operatøren enten deklarerer eller søker operasjonstillatelse.

I spesifikk kategori er det hovedsakelig tre ulike måter å operere på:

Standardscenario (STS), Operatørtillatelse (PDRA/ SORA), eller den mer omfattende Light UAS operator certificate (LUC). Sistnevnte omtales ikke videre her.

Hva er STS og PDRA?

STS (standard scenario) og PDRA (pre-defined risk assessment) er forhåndsdefinerte operasjoner som beskriver krav til dronesystem, kompetanse og operative begrensninger. Formålet er å gjøre det enklere å fly droner i spesifikk kategori, ved at operatøren slipper å utarbeide egne risikoanalyser etter SORA-metodikken.

Så lenge man møter reglene til den forhåndsdefinerte operasjonen, kan man enten deklarere STS, eller søke operatørtillatelse basert på PDRA. Ved å deklarere STS slipper man godkjennelsesprosessen, og man kan fly så snart man har mottatt registreringsmelding fra Luftfartstilsynet. En forhåndsdefinert PDRA vil være tilpasset flere ulike operasjonstyper og forenkle godkjennelsesprosessen ved Luftfartstilsynet.

Operasjoner som ikke kan utføres etter STS og PDRA

Dersom den tiltenkte droneoperasjonen ikke kan gjennomføres etter reglene i STS eller PDRA, må operatøren selv utarbeide risikoanalyser etter SORA-metodikken. Den kan du lese mer om i denne artikkelen: Introduksjon til SORA-metodikken

Forhåndsdefinerte STS-operasjoner

Reglene for standardscenarioer gjelder fra 1. januar 2024 – og kan først deklareres etter nyttår. Det er publisert to forhåndsdefinerte standardscenarioer:

 • STS 01 – VLOS over et kontrollert bakkeområde i befolket område

  • Makshøyde 120 m

  • Ingen utenforstående personer i operasjonsområdet

  • Krever en C5-merket drone

 • STS 02 – BVLOS over et kontrollert bakkeområde med eller uten luftromsobservatør

  • Makshøyde 120 m

  • BVLOS inntil 1 km fra dronepiloten, eller 2 km dersom man bruker luftromsobservatør

  • Krever en C6-merket drone

Reglene i STS 01 og 02 er beskrevet i Appendix 1 til forordning (EU) 2019/947. Dette vedlegget finner du fra side 356 i dokumentet Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems.

 

 

Europas føste C6-merkede drone fra doneprodusenten Delair, kan ved nyttår benyttes i STS 02. Foto: Delair

Forhåndsdefinerte PDRA-operasjoner

En PDRA er en forhåndsgodkjent risikoanalyse for et definert operasjonelt scenario, som kan legges til grunn i operatørsøknaden i spesifikk kategori. Hver PDRA stiller krav som operatøren må oppfylle for å oppnå en operatørtillatelse. For å gi større operasjonell frihet legger PDRA til rette for flere ulike operasjonstyper, og stiller ikke krav til C-merkede droner. Følgende PDRA er publisert:

 • PDRA S01 – VLOS over et kontrollert bakkeområde i befolket område

  • Beskriver samme operasjon som STS 01, men uten krav til C5-merket drone

 • PDRA S02 – BVLOS over et kontrollert bakkeområde med luftromsobservatør

  • Beskriver samme operasjon som STS 02, men uten krav til C6-merket drone

 • PDRA G01 – BVLOS under 120 m i ukontrollert luftrom over spredt befolket område, med eller uten luftromsobservatør

 • PDRA G02 – BVLOS innenfor radiorekkevidde i et reservert eller segregert luftrom over spredt befolket område

 • PDRA G03 – BVLOS innenfor radiorekkevidde under 30 m eller nært objekter i spredt befolket område

Oversikt over publiserte PDRA med henvisning til reglene finnes fra side 39 i dokumentet Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems.

Kompetansekrav og ferdighetsbevis

Uavhengig av om man ønsker å operere etter STS-01/02 eller PDRA-S01/S02 kreves det 

 • praktisk og teoretisk opplæring 

 • bestått STS-eksamen og 

 • en praktisk ferdighetstest 

De øvrige PDRA-operasjonene stiller andre krav til pilotkompetanse, og man trenger ikke nødvendigvis bestått STS-eksamen.

Vårt teoretiske og praktiske grunnkurs i spesifikk kategori dekker kravene til pilotkompetanse med både STS-pensum og påkrevde emner i SORA. Gjennom kurset tilegner du deg også praktiske ferdigheter som møter kravene i STS-01 og PDRA-S01. Om du viser tilfredsstillende praktiske ferdigheter under kurset, kan du også avlegge ferdighetstesten. Den praktiske prøven gjennomføres med en annen droneinstruktør, for å sikre en objektiv vurdering av dine ferdigheter. 

Ønsker du å fly etter reglene i STS-02 eller PDRA-S02 kan du bygge på med vårt BVLOS-kurs. Du kan da avlegge praktisk ferdighetstest for både STS-01/PDRA-S01 og STS-02/PDRA-S02 i en og samme prøve.

Ved bestått ferdighetsprøve vil vi utstede et ferdighetsbevis. Beviset møter kravene i regelverket og er gyldig i hele EASA sitt dekningsområde, som inkluderer EU og EØS. 

Droneakademiet er en recognized entity (godkjent droneskole) av Luftfartstilsynet og kan gjennomføre opplæring og ferdighetstester i spesifikk kategori. Vi har detaljerte læreplaner, kursmateriell og høyt kvalifiserte instruktører for å gi deg de beste forutsetningene for å lykkes.

Operasjonsmanual

Før man deklarerer STS eller sender en søknad basert på PDRA, må man utarbeide en operasjonsmanual tilpasset den operasjonen man skal utføre. Operasjonsmanualen fungerer som et styringsdokument for dronevirksomheten din. Den skal blant annet beskrive hvilken type operasjon du skal gjennomføre, hvilke droner du har og den skal inkludere aktuelle prosedyrer.

Visste du at vi også kan hjelpe deg med operasjonsmanualen? Droneakademiet utarbeider operativ dokumentasjon tilpasset de operasjonene du ønsker å utføre. Finn ut mer.

Kort oppsummert:

 1. Bygg kompetanse – start med luftfartstilsynets nettkurs for A1/A3 (gratis tilgjengelig på flydrone.no) og bygg på med vårt pilotkurs i spesifikk kategori

 2. Avlegg STS-eksamen og fullfør ferdighetstest for ønsket scenario

 3. Utarbeide operasjonsmanual

 4. Deklarere STS eller søke operasjonstillatelse basert på PDRA


 

Les mer om våre kurs i spesifikk kategori her.   

Vi arrangerer stedbaserte kurs i Drammen og Sykkylven, men kan også holde kurs hos deg ved flere påmeldte. Ta kontakt for mer informasjon.

Ønsker du å lære mer om de ulike operatørkategoriene og hvilke krav som stilles? Meld deg på vårt gratis nettbaserte minikurs, som hjelper deg i gang med droner.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vi gir deg informasjon om hva som skjer i Droneakademiet, faglige artikler, guider og nyttige tips og triks. Få kvalitetsinnhold rett i mailboksen.