For droneoperatører i spesifikk kategori vil det i de aller fleste tilfeller være et krav om å etablere en Emergency Response Plan (ERP) – en beredskapsplan.

En ERP er ikke bare et regulatorisk krav, men også et sikkerhetstiltak som beskytter både operasjonen og omgivelsene. Planen skal aktiveres etter en hendelse for å håndtere og minimere konsekvensene, enten det gjelder tap av kontrollsituasjoner, til større ulykker der man har behov for å begrense skadeomfang og unngå personskader eller skade på kritisk infrastruktur.

Å ha en godt utformet og tilpasset beredskapsplan er essensielt, blant annet for å:

 • Beskytte liv og eiendom
 • Oppfylle regulatoriske krav
 • Opprettholde operativ kontroll
 • Minimere økonomiske tap
 • Bevare organisasjonens omdømme

Når trenger operatøren en ERP?

Alle operatører som følger reglene i STS eller PDRA må etablere en ERP. Operatører som flyr etter egne risikovurderinger basert på SORA (versjon 2.0 av metodikken) kan velge å ikke etablere en ERP, men dette resulterer i en høyere bakkerisikoverdi. Med versjon 2.5 av metodikken, som forventes innført mot slutten av året, vil ERP ikke lenger være valgfritt. Det vil bli et sikkerhetstiltak (operational safety objective, OSO) som operatøren må oppfylle.

Utforming av en ERP

Utformingen av en ERP må tilpasses kompleksiteten av droneoperasjonene. Den skal også følge veiledningen i AMC3 UAS.SPEC.030(3)(e) Application for an operational authorisation «easy access rules for unmanned aircraft systems», som beskriver hva ERPen skal inneholde for å være ansett som robust nok. En velutviklet ERP tar høyde for alle aspekter av operasjonen, inkludert mulige risikoer. Det er viktig at planen:

 • Inneholder klare handlingsinstrukser for ulike nødsituasjoner
 • Definerer roller og ansvar under en nødsituasjon
 • Har en liste over nødkontakter og ressurser og definerer retningslinjer for når de skal kontaktes
 • Er enkel å forstå og implementere

Krav til opplæring og dokumentasjon

En ERP har ingen verdi hvis ikke dronepilotene som skal utføre operasjonene er grundig trent. Regelverket krever også at all trening skal dokumenteres, for å sikre at alle involverte har nødvendige ferdigheter til å handle effektivt i en nødssituasjon. Kravet inkluderer:

 • Regelmessig opplæring og gjennomgang av beredskapsplanen (ERP) 
 • Teoretiske og praktiske øvelser for å teste og forbedre responsen på ulike scenarier
 • Dokumentasjon på at ERP trening er gitt

Implementering og kontinuerlig oppdatering

Implementering av en ERP er en dynamisk prosess. I oppstarten bør man forankre ERPen i organisasjonen, med en felles briefing hvor beredskapsplanen gjennomgås og diskuteres. Da diskuterer man også verdien av ERPen, og tar imot eventuelle nye innspill til planen. 

For å sikre at planen forblir relevant og effektiv, kreves en kontinuerlig vurdering og oppdatering. Alle droneoperatører bør regelmessig gjennomgå sin ERP for å inkludere nye sikkerhetsdata, ny teknologi og tilbakemeldinger fra øvelser. Med dette sikrer du at beredskapsplanen utvikler seg i takt med både interne og eksterne endringer i operasjonelle forhold.

Nysgjerrig på hvordan vi kan hjelpe deg?

For droneoperatører representerer en skreddersydd ERP en kritisk investering i både sikkerhet og etterlevelse av regelverket. Ved å ruste pilotene med riktig trening og en effektiv ERP, forbereder droneoperatører seg best mulig på å håndtere uventede hendelser på en sikker og forsvarlig måte.

Når beredskapsplanen er utviklet i samarbeid med oss, kombinerer vi vår ekspertise med dine erfaringer, og informasjon om dine planlagte operasjoner. Med en slik skreddersydd ERP har du det beste utgangspunktet for å sikre at du oppfyller kravene, og at du på beste måte har lagt til rette for trygge droneoperasjoner.

Ut ifra din skreddersydde beredskapsplan kan vi også utarbeide teoretiske og praktiske oppgaver og bistå i opplæringen, for eksempel med et bedriftsinternt nettbasert kurs med relevante oppgaver. 

Vil du vite mer om hvordan vi hjelper deg å utarbeide og implementere en god beredskapsplan? Kontakt oss.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Se også

Tilbake til bloggen

ERP for droner: slik oppfyller du sikkerhetskravet

For droneoperatører i spesifikk kategori vil det i de aller fleste tilfeller være et krav om å etablere en Emergency Response Plan (ERP) – en beredskapsplan.

En ERP er ikke bare et regulatorisk krav, men også et sikkerhetstiltak som beskytter både operasjonen og omgivelsene. Planen skal aktiveres etter en hendelse for å håndtere og minimere konsekvensene, enten det gjelder tap av kontrollsituasjoner, til større ulykker der man har behov for å begrense skadeomfang og unngå personskader eller skade på kritisk infrastruktur.

Å ha en godt utformet og tilpasset beredskapsplan er essensielt, blant annet for å:

 • Beskytte liv og eiendom
 • Oppfylle regulatoriske krav
 • Opprettholde operativ kontroll
 • Minimere økonomiske tap
 • Bevare organisasjonens omdømme

Når trenger operatøren en ERP?

Alle operatører som følger reglene i STS eller PDRA må etablere en ERP. Operatører som flyr etter egne risikovurderinger basert på SORA (versjon 2.0 av metodikken) kan velge å ikke etablere en ERP, men dette resulterer i en høyere bakkerisikoverdi. Med versjon 2.5 av metodikken, som forventes innført mot slutten av året, vil ERP ikke lenger være valgfritt. Det vil bli et sikkerhetstiltak (operational safety objective, OSO) som operatøren må oppfylle.

Utforming av en ERP

Utformingen av en ERP må tilpasses kompleksiteten av droneoperasjonene. Den skal også følge veiledningen i AMC3 UAS.SPEC.030(3)(e) Application for an operational authorisation «easy access rules for unmanned aircraft systems», som beskriver hva ERPen skal inneholde for å være ansett som robust nok. En velutviklet ERP tar høyde for alle aspekter av operasjonen, inkludert mulige risikoer. Det er viktig at planen:

 • Inneholder klare handlingsinstrukser for ulike nødsituasjoner
 • Definerer roller og ansvar under en nødsituasjon
 • Har en liste over nødkontakter og ressurser og definerer retningslinjer for når de skal kontaktes
 • Er enkel å forstå og implementere

Krav til opplæring og dokumentasjon

En ERP har ingen verdi hvis ikke dronepilotene som skal utføre operasjonene er grundig trent. Regelverket krever også at all trening skal dokumenteres, for å sikre at alle involverte har nødvendige ferdigheter til å handle effektivt i en nødssituasjon. Kravet inkluderer:

 • Regelmessig opplæring og gjennomgang av beredskapsplanen (ERP) 
 • Teoretiske og praktiske øvelser for å teste og forbedre responsen på ulike scenarier
 • Dokumentasjon på at ERP trening er gitt

Implementering og kontinuerlig oppdatering

Implementering av en ERP er en dynamisk prosess. I oppstarten bør man forankre ERPen i organisasjonen, med en felles briefing hvor beredskapsplanen gjennomgås og diskuteres. Da diskuterer man også verdien av ERPen, og tar imot eventuelle nye innspill til planen. 

For å sikre at planen forblir relevant og effektiv, kreves en kontinuerlig vurdering og oppdatering. Alle droneoperatører bør regelmessig gjennomgå sin ERP for å inkludere nye sikkerhetsdata, ny teknologi og tilbakemeldinger fra øvelser. Med dette sikrer du at beredskapsplanen utvikler seg i takt med både interne og eksterne endringer i operasjonelle forhold.

Nysgjerrig på hvordan vi kan hjelpe deg?

For droneoperatører representerer en skreddersydd ERP en kritisk investering i både sikkerhet og etterlevelse av regelverket. Ved å ruste pilotene med riktig trening og en effektiv ERP, forbereder droneoperatører seg best mulig på å håndtere uventede hendelser på en sikker og forsvarlig måte.

Når beredskapsplanen er utviklet i samarbeid med oss, kombinerer vi vår ekspertise med dine erfaringer, og informasjon om dine planlagte operasjoner. Med en slik skreddersydd ERP har du det beste utgangspunktet for å sikre at du oppfyller kravene, og at du på beste måte har lagt til rette for trygge droneoperasjoner.

Ut ifra din skreddersydde beredskapsplan kan vi også utarbeide teoretiske og praktiske oppgaver og bistå i opplæringen, for eksempel med et bedriftsinternt nettbasert kurs med relevante oppgaver. 

Vil du vite mer om hvordan vi hjelper deg å utarbeide og implementere en god beredskapsplan? Kontakt oss.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vi gir deg informasjon om hva som skjer i Droneakademiet, faglige artikler, guider og nyttige tips og triks. Få kvalitetsinnhold rett i mailboksen.