Fra 1. januar 2024 kom nye felleseuropeiske regler for C-merking av droner. Reglene gir tydeligere rammer for hvilke droner man kan fly i åpen kategori, og i standard scenario (STS) i spesifikk kategori.

En eksponentiell vekst i droneteknologi de siste årene har også medført nye bruksområder. I dag brukes droner i flere ulike sektorer, fra hobby til profesjonelt bruk. Med stor vekst blir det også enda viktigere med et tydelig regelverk, og derfor ser vi nå nye regler for C-merking. C-merkingen er en av de viktigste vurderingene du gjør når du skal kjøpe drone. I denne artikkelen vil vi belyse hva C-merking er, hvorfor det er viktig og hvordan du velger riktig drone til ditt bruk, i samsvar med regelverket.

Hva er C-merking?

C-merking er en sertifiseringsklasse (class) for droner. Merkingen viser at dronen oppfyller felleseuropeiske sikkerhetsstandarder og er i tråd med regelverket, som skal sikre en ansvarlig og trygg bruk av droneteknologi.

Tanken bak C-merking er å gjøre det lettere for dronepiloter å se hvilken kategori dronen befinner seg i, og deretter se hvilke bruksregler som gjelder, og hvilke kompetansekrav som kreves. Rett og slett «hva du kan gjøre» og «hva du ikke kan gjøre».

Eksempel på et C2-merke

Hvorfor er C-merking viktig?

Merkingen viser at dronen din oppfyller sikkerhetskrav og kvalitetsstandarder i ulike droneklasser, og sier noe om hvor du kan fly.

Hvordan velger du riktig drone?

Når du skal velge drone er der flere faktorer å vurdere:

 • Operatørkategori
 • Funksjoner
 • Bruksområde
 • Kompetansekrav

I åpen kategori kan du fly droner som er C-merket fra C0 til C4. For flyging i standard scenario operasjoner (STS) i spesifikk kategori må du ha drone merket med C5 eller C6.

Droner under 250 g kan brukes i åpen kategori A1. Denne undergruppen har færre operative regler på grunn av dronens lave vekt – dette fordi droner under 250 g vil medføre mindre potensiell skade sammenlignet med større og tyngre droner.

Dersom man ikke kan operere C-merkede droner etter reglene i åpen kategori, er det spesifikk kategori som gjelder. Der skal flyging skje på de vilkår som er oppgitt i deklarasjonen eller i operatørtillatelsen. Det samme gjelder for droner uten C-merke over 250 gram – som kun kan operere i åpen A3 eller i spesifikk kategori.

Operatørkategori

C-merke

Område

Åpen kategori A1

 • Unngå flyging over utenforstående personer med C0
 • Overflyging av utenforstående personer er ikke tillatt med C1
 • Overflyging av folkemengder er ikke tillatt

Åpen kategori A2

 • 30 meter avstand horisontalt fra utenforstående personer
 • Ved aktivering av saktemodus skal avstanden være minst 5 meter
 • Horisontalavstand fra utenforstående skal ikke være mindre enn dronens høyde over bakken (1:1 regelen)

Åpen kategori A3

 • 150 meter horisontalt fra bebyggelse, frilufts- og industriområder
 • Ingen utenforstående personer i området når man flyr
 • Minst 30 meter avstand om utenforstående persomer kommer inn i operasjonsområdet (1:1 regelen)

Spesifikk kategori
STS 01

 • Innenfor synsrekkevidde (VLOS) over et kontrollert bakkeområde
 • Tett befolket område

Spesifikk kategori
STS 02

 • Utenfor synsrekkevidde (BVLOS) over et kontrollert bakkeområde
 • Spredt befolket område 
 • Inntil 1 km fra dronepiloten, eller 2 km dersom man bruker luftromsobservatør

 

Ettermerking og oppgradering av droner

Noen droner kan ettermerkes med C-merke. Sjekk med droneprodusenten om det er mulig å merke dronen. Eksempelvis vil DJI Mavic 3 Enterprise kunne ettermerkes med C2-merket ved å følge veiledningen fra DJI.

Droneakademiet har nå forhandlerstatus på et C5 oppgraderings-kit for DJI Matrice 350 RTK. Med et slikt oppgraderings-kit kan M350 opereres etter reglene i STS 01.

Bruk av droner uten C-merke

En drone uten C-merke regnes som en såkalt «legacy-drone». Droner uten C-klassemerke og som veier over 250 g og under 25 kg, kan flys etter reglene i åpen kategori A3. Droner uten C-merke kan også flys i spesifikk kategori på de vilkår som gis i tillatelsen.

Fortsatt usikker på dronevalget? 

Vi kan bistå med råd og veiledning. Valg av drone har stor innvirkning på hvilke regler som må følges og kravene til kompetanse. Ta kontakt.

Lære mer om droneflyging, operatørkategoriene og kompetansekravene? Ta vårt gratis mini-nettkurs «Kom i gang med droner».

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Se også

Tilbake til bloggen

Slik velger du riktig drone

Fra 1. januar 2024 kom nye felleseuropeiske regler for C-merking av droner. Reglene gir tydeligere rammer for hvilke droner man kan fly i åpen kategori, og i standard scenario (STS) i spesifikk kategori.

En eksponentiell vekst i droneteknologi de siste årene har også medført nye bruksområder. I dag brukes droner i flere ulike sektorer, fra hobby til profesjonelt bruk. Med stor vekst blir det også enda viktigere med et tydelig regelverk, og derfor ser vi nå nye regler for C-merking. C-merkingen er en av de viktigste vurderingene du gjør når du skal kjøpe drone. I denne artikkelen vil vi belyse hva C-merking er, hvorfor det er viktig og hvordan du velger riktig drone til ditt bruk, i samsvar med regelverket.

Hva er C-merking?

C-merking er en sertifiseringsklasse (class) for droner. Merkingen viser at dronen oppfyller felleseuropeiske sikkerhetsstandarder og er i tråd med regelverket, som skal sikre en ansvarlig og trygg bruk av droneteknologi.

Tanken bak C-merking er å gjøre det lettere for dronepiloter å se hvilken kategori dronen befinner seg i, og deretter se hvilke bruksregler som gjelder, og hvilke kompetansekrav som kreves. Rett og slett «hva du kan gjøre» og «hva du ikke kan gjøre».

Eksempel på et C2-merke

Hvorfor er C-merking viktig?

Merkingen viser at dronen din oppfyller sikkerhetskrav og kvalitetsstandarder i ulike droneklasser, og sier noe om hvor du kan fly.

Hvordan velger du riktig drone?

Når du skal velge drone er der flere faktorer å vurdere:

 • Operatørkategori
 • Funksjoner
 • Bruksområde
 • Kompetansekrav

I åpen kategori kan du fly droner som er C-merket fra C0 til C4. For flyging i standard scenario operasjoner (STS) i spesifikk kategori må du ha drone merket med C5 eller C6.

Droner under 250 g kan brukes i åpen kategori A1. Denne undergruppen har færre operative regler på grunn av dronens lave vekt – dette fordi droner under 250 g vil medføre mindre potensiell skade sammenlignet med større og tyngre droner.

Dersom man ikke kan operere C-merkede droner etter reglene i åpen kategori, er det spesifikk kategori som gjelder. Der skal flyging skje på de vilkår som er oppgitt i deklarasjonen eller i operatørtillatelsen. Det samme gjelder for droner uten C-merke over 250 gram – som kun kan operere i åpen A3 eller i spesifikk kategori.

Operatørkategori

C-merke

Område

Åpen kategori A1

 • Unngå flyging over utenforstående personer med C0
 • Overflyging av utenforstående personer er ikke tillatt med C1
 • Overflyging av folkemengder er ikke tillatt

Åpen kategori A2

 • 30 meter avstand horisontalt fra utenforstående personer
 • Ved aktivering av saktemodus skal avstanden være minst 5 meter
 • Horisontalavstand fra utenforstående skal ikke være mindre enn dronens høyde over bakken (1:1 regelen)

Åpen kategori A3

 • 150 meter horisontalt fra bebyggelse, frilufts- og industriområder
 • Ingen utenforstående personer i området når man flyr
 • Minst 30 meter avstand om utenforstående persomer kommer inn i operasjonsområdet (1:1 regelen)

Spesifikk kategori
STS 01

 • Innenfor synsrekkevidde (VLOS) over et kontrollert bakkeområde
 • Tett befolket område

Spesifikk kategori
STS 02

 • Utenfor synsrekkevidde (BVLOS) over et kontrollert bakkeområde
 • Spredt befolket område 
 • Inntil 1 km fra dronepiloten, eller 2 km dersom man bruker luftromsobservatør

 

Ettermerking og oppgradering av droner

Noen droner kan ettermerkes med C-merke. Sjekk med droneprodusenten om det er mulig å merke dronen. Eksempelvis vil DJI Mavic 3 Enterprise kunne ettermerkes med C2-merket ved å følge veiledningen fra DJI.

Droneakademiet har nå forhandlerstatus på et C5 oppgraderings-kit for DJI Matrice 350 RTK. Med et slikt oppgraderings-kit kan M350 opereres etter reglene i STS 01.

Bruk av droner uten C-merke

En drone uten C-merke regnes som en såkalt «legacy-drone». Droner uten C-klassemerke og som veier over 250 g og under 25 kg, kan flys etter reglene i åpen kategori A3. Droner uten C-merke kan også flys i spesifikk kategori på de vilkår som gis i tillatelsen.

Fortsatt usikker på dronevalget? 

Vi kan bistå med råd og veiledning. Valg av drone har stor innvirkning på hvilke regler som må følges og kravene til kompetanse. Ta kontakt.

Lære mer om droneflyging, operatørkategoriene og kompetansekravene? Ta vårt gratis mini-nettkurs «Kom i gang med droner».

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vi gir deg informasjon om hva som skjer i Droneakademiet, faglige artikler, guider og nyttige tips og triks. Få kvalitetsinnhold rett i mailboksen.