Det europeiske flysikkerhetsbyrået (EASA) har ferdigstilt et felleseuropeisk regelverk for droner som sanksjoneres i Europaparlamentet våren 2019. Med et felleseuropeisk regelverk vil droneoperatører kunne operere i EU/EØS på tvers av landegrenser, så lenge man møter de nye kravene.

De nye regelverket vil i stor grad erstatte dagens nasjonale droneforskrift. EASA gir noe fleksibilitet til luftfartsmyndigheter, der de kan definere soner hvor droneoperasjoner er forbudt eller begrenset (for å beskytte sensitive områder). Du kan derfor forvente å finne noen nasjonale forskjeller.

I forskriften til EASA er det fastsatt tre nye operatørkategorier, open, specific og certified. Hvilken operatørkategori man havner i er avhengig av dronens oppbygging og kompleksitet, kompetanse hos personell og risiko ved flygingen. Open er den kategorien med lavest risiko og kan på mange måter sammenlignes med dagens RO1-kategori som er regulert av Luftfartstilsynet, likevel er det store forskjeller. For operasjoner med høy risiko (specific og certified), må en risikovurdering av operasjonen definere hvilke krav som operatøren må overholde.

Open-kategorien

Open består av tre underkategorier (A1, A2 og A3) med forskjellige krav i hver kategori. Felles for underkategoriene er at det opereres utelukkende innen synsrekkevidde (VLOS) og under 120 m over bakken eller vannet. Droner er inndelt i ulike klasser (C) basert på maks avgangsvekt (MTOM/MTOW) og tekniske krav. Dersom dronen eller operasjonene faller utenfor open-kategorien, vil den mest trolig havne under specific.

Specific- og certified kategorien

Operasjoner i specific og certified kategorien må være registrert. Droneoperatøren må utføre risikoanalyser iht. SORA-metoden eller en alternativ risikoanalysemodell akseptert av Luftfartstilsynet. Regelverket åpner for standard analyser for gitte scenarier, som f.eks. inspeksjon av bygninger, høyspentmaster, flyging utenfor synsrekkevidde (BLOS) m.m, ikke ulikt dagens krav for risikoanalyser i RO2 og RO3 kategorien.

Større droneoperatører kan søke om LUC (light UA operator certificate). Dette åpner for godkjenning av egne operasjoner, dersom operatøren møter kravene til LUC og er i stand til å iverksette mittigerende tiltak.

Certified kategorien vil det stilles krav til bruk av et dokumentert godkjent fartøy, sertifisert personell. Operatøren må også være godkjent av myndighetene.

Veien videre

Europaparlamentet vil mest trolig sanksjonere det nye regelverket i mars. Deretter kan vi forvente en implementeringstid på 1-2 år.

Droneakademiet følger nøye med på utviklingen og er godt i gang med å utvikle et nettkurs som dekker det nye lovverket, samt hvordan man utarbeider risikoanalyser iht. SORA-modellen. Nettkurset vil være gratis for elever som har deltatt på kurs hos oss og operatører med bedriftsavtale. Som kunde vil vi sørge for at du har kompetansen som kreves for å operere etter det nye regelverket.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Se også

Tilbake til bloggen

Nytt felleseuropeisk regelverk på vei

Det europeiske flysikkerhetsbyrået (EASA) har ferdigstilt et felleseuropeisk regelverk for droner som sanksjoneres i Europaparlamentet våren 2019. Med et felleseuropeisk regelverk vil droneoperatører kunne operere i EU/EØS på tvers av landegrenser, så lenge man møter de nye kravene.

De nye regelverket vil i stor grad erstatte dagens nasjonale droneforskrift. EASA gir noe fleksibilitet til luftfartsmyndigheter, der de kan definere soner hvor droneoperasjoner er forbudt eller begrenset (for å beskytte sensitive områder). Du kan derfor forvente å finne noen nasjonale forskjeller.

I forskriften til EASA er det fastsatt tre nye operatørkategorier, open, specific og certified. Hvilken operatørkategori man havner i er avhengig av dronens oppbygging og kompleksitet, kompetanse hos personell og risiko ved flygingen. Open er den kategorien med lavest risiko og kan på mange måter sammenlignes med dagens RO1-kategori som er regulert av Luftfartstilsynet, likevel er det store forskjeller. For operasjoner med høy risiko (specific og certified), må en risikovurdering av operasjonen definere hvilke krav som operatøren må overholde.

Open-kategorien

Open består av tre underkategorier (A1, A2 og A3) med forskjellige krav i hver kategori. Felles for underkategoriene er at det opereres utelukkende innen synsrekkevidde (VLOS) og under 120 m over bakken eller vannet. Droner er inndelt i ulike klasser (C) basert på maks avgangsvekt (MTOM/MTOW) og tekniske krav. Dersom dronen eller operasjonene faller utenfor open-kategorien, vil den mest trolig havne under specific.

Specific- og certified kategorien

Operasjoner i specific og certified kategorien må være registrert. Droneoperatøren må utføre risikoanalyser iht. SORA-metoden eller en alternativ risikoanalysemodell akseptert av Luftfartstilsynet. Regelverket åpner for standard analyser for gitte scenarier, som f.eks. inspeksjon av bygninger, høyspentmaster, flyging utenfor synsrekkevidde (BLOS) m.m, ikke ulikt dagens krav for risikoanalyser i RO2 og RO3 kategorien.

Større droneoperatører kan søke om LUC (light UA operator certificate). Dette åpner for godkjenning av egne operasjoner, dersom operatøren møter kravene til LUC og er i stand til å iverksette mittigerende tiltak.

Certified kategorien vil det stilles krav til bruk av et dokumentert godkjent fartøy, sertifisert personell. Operatøren må også være godkjent av myndighetene.

Veien videre

Europaparlamentet vil mest trolig sanksjonere det nye regelverket i mars. Deretter kan vi forvente en implementeringstid på 1-2 år.

Droneakademiet følger nøye med på utviklingen og er godt i gang med å utvikle et nettkurs som dekker det nye lovverket, samt hvordan man utarbeider risikoanalyser iht. SORA-modellen. Nettkurset vil være gratis for elever som har deltatt på kurs hos oss og operatører med bedriftsavtale. Som kunde vil vi sørge for at du har kompetansen som kreves for å operere etter det nye regelverket.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vi gir deg informasjon om hva som skjer i Droneakademiet, faglige artikler, guider og nyttige tips og triks. Få kvalitetsinnhold rett i mailboksen.