NCC er blant Nordens ledende selskaper innen bygg, infrastruktur og eiendomsutvikling. Ingeniør og dronepilot Ida Skauge Hjelmeland i NCC forteller hvordan droner bidro til at de kom seg trygt gjennom Koronapandemien - og hvordan det markerte startskuddet for en ny måte å arbeide på.

Ortofoto og digitale tvillinger

Ved skanning med droner over anleggsområdet lages et ortofoto (flyfoto) i liten skala. Videre brukes dataene til å danne en digital tvilling til byggeplassen, i 3D. Når man plasserer arbeidsgrunnlaget sammen med det man har skannet inn med droner, får man en god oversikt over området og dagsfersk situasjon. Denne oversikten er til stor hjelp for både masseberegning, planlegging i prosjektet, HMS og dokumentasjon underveis. Droner blir nå brukt ukentlig, forteller Ida. 

Forenkler planlegging og frigjør tid

Der man tidligere ville brukt flere dager på å lage en oversikt over anleggsområdet, får man nå gjort jobben på få minutter. Med droner trenger man i mindre grad å oppholde seg i anleggsområdet, blant farlige maskiner. Man kan ta befaring på steder som er vanskelig å nå og dataen som samles inn gjøres enkelt tilgjengelig for hele organisasjonen. En gjennomgang av bildene kan for eksempel gi et godt grunnlag for å vurdere plassering av en kran, med fordeler eller eventuelle farer i omgivelsene. Tidligere gikk man ofte til landmåleren med spørsmål, men nå kan alle finne informasjonen i bildene. Dette frigjør mye tid for en landmåler, ifølge Ida.

Ida har flydd drone for NCC siden 2019. Da hun får spørsmål om hvordan det var å jobbe uten droner «i gamle dager», ler hun:

– Det er nesten vanskelig å huske arbeidsdagene før dronene kom inn i bildet. Vi har blitt helt avhengig av dronebruk.

Etter en kort tenkepause forteller hun om mye løping ut og inn av kontoret og byggeplassen, for å forsøke å skaffe en oversikt eller gi og gjenta beskjeder.

Opprettholdt produksjonen gjennom Koronapandemien

NCC begynte med droner i 2016. De hadde derfor litt erfaring da koronapandemien brått satte en stopper for veldig mange andre. Man fikk «et spark bak» under koronapandemien, forklarer Ida. Med strenge restriksjoner for fysisk tilstedeværelse på arbeidsplassen måtte man tenke nytt. Man måtte naturligvis ha fagarbeidere på byggeplassen, men mange støttefunksjoner i anleggsledelsen kunne begrenses så lenge de kunne ta en «digital befaring» ved behov fra hjemmekontoret.

NCC utvidet satsingsområdet på droner og investerte i nye droner som kan skanne og levere bilder i høy kvalitet. Under pandemien kunne én dronepilot møte opp og flere andre i teamet sitte hjemme og gjøre jobben sin, basert på oversikten fra dronebildene. De fikk med dette opprettholdt produksjonen gjennom hele pandemien uten å stoppe opp en eneste dag.

Ida beskriver dronekollegaen som et «kvalitetsverktøy».

Engasjerte ekstern kompetanse ved nytt regelverk

I 2021 kom det et nytt felleseuropeisk regelverk for luftfart med droner. Med dette nye regelverket meldte det seg et behov for ekstern kompetanse, for å møte det nye regelverket på riktig måte. Det måtte opprettes system for håndtering av droneoperasjoner, og det måtte kurses internt etter nye standarder. Droneakademiet ble engasjert for å bistå med opplæring av dronepiloter og rådgivning i forbindelse med manualer og risikoanalyser. Gjennom Droneakademiet fikk NCC også kartlagt hvilken type tillatelse de hadde behov for. Om de hadde valgt en unødvendig streng tillatelse ville dette medført mye ekstraarbeid, påpeker Ida.

– Det er fint med en ekstern operatør man vet holder dagens nivå og holder seg oppdatert på endringer i bransjen. Vi lærte mye av hverandre i denne prosessen, og Droneakademiet var veldig kundevennlige og gode å samarbeide med

NCC har nå 30 dronepiloter i Norge og flyr droner også i de andre nordiske landene.

– Droneflyging er definitivt et satsningsområde for NCC. Vi ønsker å utnytte teknologien maksimalt for å effektivisere flest mulig samhandlingsområder i et byggeprosjekt.

Les mer og se filmer fra dronebruk i NCC her (Droner | NCC)

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Se også

August 18, 2023
Tilbake til bloggen

Droner – et kvalitetsverktøy i anleggsbransjen

NCC er blant Nordens ledende selskaper innen bygg, infrastruktur og eiendomsutvikling. Ingeniør og dronepilot Ida Skauge Hjelmeland i NCC forteller hvordan droner bidro til at de kom seg trygt gjennom Koronapandemien - og hvordan det markerte startskuddet for en ny måte å arbeide på.

Ortofoto og digitale tvillinger

Ved skanning med droner over anleggsområdet lages et ortofoto (flyfoto) i liten skala. Videre brukes dataene til å danne en digital tvilling til byggeplassen, i 3D. Når man plasserer arbeidsgrunnlaget sammen med det man har skannet inn med droner, får man en god oversikt over området og dagsfersk situasjon. Denne oversikten er til stor hjelp for både masseberegning, planlegging i prosjektet, HMS og dokumentasjon underveis. Droner blir nå brukt ukentlig, forteller Ida. 

Forenkler planlegging og frigjør tid

Der man tidligere ville brukt flere dager på å lage en oversikt over anleggsområdet, får man nå gjort jobben på få minutter. Med droner trenger man i mindre grad å oppholde seg i anleggsområdet, blant farlige maskiner. Man kan ta befaring på steder som er vanskelig å nå og dataen som samles inn gjøres enkelt tilgjengelig for hele organisasjonen. En gjennomgang av bildene kan for eksempel gi et godt grunnlag for å vurdere plassering av en kran, med fordeler eller eventuelle farer i omgivelsene. Tidligere gikk man ofte til landmåleren med spørsmål, men nå kan alle finne informasjonen i bildene. Dette frigjør mye tid for en landmåler, ifølge Ida.

Ida har flydd drone for NCC siden 2019. Da hun får spørsmål om hvordan det var å jobbe uten droner «i gamle dager», ler hun:

– Det er nesten vanskelig å huske arbeidsdagene før dronene kom inn i bildet. Vi har blitt helt avhengig av dronebruk.

Etter en kort tenkepause forteller hun om mye løping ut og inn av kontoret og byggeplassen, for å forsøke å skaffe en oversikt eller gi og gjenta beskjeder.

Opprettholdt produksjonen gjennom Koronapandemien

NCC begynte med droner i 2016. De hadde derfor litt erfaring da koronapandemien brått satte en stopper for veldig mange andre. Man fikk «et spark bak» under koronapandemien, forklarer Ida. Med strenge restriksjoner for fysisk tilstedeværelse på arbeidsplassen måtte man tenke nytt. Man måtte naturligvis ha fagarbeidere på byggeplassen, men mange støttefunksjoner i anleggsledelsen kunne begrenses så lenge de kunne ta en «digital befaring» ved behov fra hjemmekontoret.

NCC utvidet satsingsområdet på droner og investerte i nye droner som kan skanne og levere bilder i høy kvalitet. Under pandemien kunne én dronepilot møte opp og flere andre i teamet sitte hjemme og gjøre jobben sin, basert på oversikten fra dronebildene. De fikk med dette opprettholdt produksjonen gjennom hele pandemien uten å stoppe opp en eneste dag.

Ida beskriver dronekollegaen som et «kvalitetsverktøy».

Engasjerte ekstern kompetanse ved nytt regelverk

I 2021 kom det et nytt felleseuropeisk regelverk for luftfart med droner. Med dette nye regelverket meldte det seg et behov for ekstern kompetanse, for å møte det nye regelverket på riktig måte. Det måtte opprettes system for håndtering av droneoperasjoner, og det måtte kurses internt etter nye standarder. Droneakademiet ble engasjert for å bistå med opplæring av dronepiloter og rådgivning i forbindelse med manualer og risikoanalyser. Gjennom Droneakademiet fikk NCC også kartlagt hvilken type tillatelse de hadde behov for. Om de hadde valgt en unødvendig streng tillatelse ville dette medført mye ekstraarbeid, påpeker Ida.

– Det er fint med en ekstern operatør man vet holder dagens nivå og holder seg oppdatert på endringer i bransjen. Vi lærte mye av hverandre i denne prosessen, og Droneakademiet var veldig kundevennlige og gode å samarbeide med

NCC har nå 30 dronepiloter i Norge og flyr droner også i de andre nordiske landene.

– Droneflyging er definitivt et satsningsområde for NCC. Vi ønsker å utnytte teknologien maksimalt for å effektivisere flest mulig samhandlingsområder i et byggeprosjekt.

Les mer og se filmer fra dronebruk i NCC her (Droner | NCC)

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vi gir deg informasjon om hva som skjer i Droneakademiet, faglige artikler, guider og nyttige tips og triks. Få kvalitetsinnhold rett i mailboksen.