Ønsker du å implementere droner i bedriften? Pass på at du ikke snubler i de samme fellene som så mange andre bedrifter. De siste årene har vi sett en gjenganger - bedrifter kjøper inn dyrt utstyr, uten å ha en klar formening om hva det skal brukes til, eller hvordan. For å lykkes med dronetekonologi, og få økt avkastning på investeringene, er det viktig å starte i riktig ende. 

Her har vi samlet 5 nyttige tips som gjør det enklere å lykkes med droner.

1. Lag en god use case

Droner endrer måtene vi jobber på og gir flere muligheter og fordeler. En god use case vil være avgjørende for å kunne dra nytte av droner som arbeidsverktøy. Mange droneprogrammer stopper opp eller forsinkes på grunn av dårlig planlegging, eller som et resultat av prøving og feiling. 

Når man vurderer å ta i bruk droner, er det flere spørsmål man må finne svar på. Hva er formålet med dronebruken? Hvilke data skal samles inn? Hvordan kan vi behandle innsamlet data? Hvilken programvare skal brukes? Hvilken drone passer best til formålet? 

Dette er eksempel på spørsmål man bør stille før man i det hele tatt går til innkjøp av droner og dyre sensorer. Mange har gått i fellen å kjøpt systemer som ikke engang passer til formålet, og som ender opp med å bli liggende ubrukt.

Basert på en god use case kan man ta steget videre med å realisere droneprogrammet, eller utvide et eksisterende droneprogram med nye bruksområder.

Noen bedrifter ønsker å flytte grensene til hva som er mulig å utføre med dagens systemer. Dette involverer testing av nye bruksområder, og krever gjerne utvidede tillatelser fra Luftfartstilsynet.

Les hvordan Haugesund kommune effektiviserer inspeksjoner ved hjelp av droner.

2. Utvikle prosedyrer og manualer

En operatørgodkjenning er basert på operasjonsmanualen. Den skal inneholde standard operasjonsprosedyrer som beskriver nøyaktig hvordan dronepiloter utfører sine arbeidsoppgaver. Ved bruk av prosedyrer er det ikke tvil om hvordan ting skal gjennomføres, og man sikrer at alle opererer på samme måte.

Det viktig at manualen er tilpasset bedriften. Den skal ikke bare beskrive arbeidsoppgaver, men også beskrive hva man skal gjøre dersom ting ikke går som planlagt. Hva gjør vi dersom dronen havarerer? Hva om man mister radiokontakten? Det må også lages prosedyrer for håndtering av slike situasjoner.

Utfyllende sjekklister er et annet element som bidrar til økt sikkerhet og uniforme operasjoner. Sjekklister er en av grunnpilarene i luftfarten som sørger for at viktige gjøremål ikke blir glemt, uavhengig om man flyr en drone eller et større passasjerfly.

Prosedyrer og manualer bør også være skalerbare og gi rom for fleksibilitet, dersom det dukker opp nye bruksområder, eller om bruksområdene endrer seg. 

3. Sørg for god opplæring

For å få økt utbytte av droneteknologien er det viktig med god trening og opplæring. Dronepiloter skal ikke bare være i stand til å fly dronen, men skal også ha god forståelse for prosedyrer, luftrom og regler som påvirker droneflyging. 

Droneakademiets kurs er godt dokumentert med klare læremål, og setter kursdeltakere i stand til å lede å gjennomføre avanserte droneoperasjoner.

4. Skap en god sikkerhetskultur

Det er lett å bli overentusiastisk over mulighetene som droner gir, samtidig må man sørge for at man opererer innenfor trygge rammer. Derfor er det avgjørende å starte med et sterkt fokus på sikkerhet og følge beste praksis i bransjen.

Om noen gjør en feil og utfallet ikke blir som planlagt, er det viktig å finne årsaken til hendelsen. Hoppet man over sjekklisten? Unnlot man å gjøre nødvendig forhåndsplanlegging? Det handler ikke om å straffe den enkelte, men å finne bakenforliggende årsaker og hindre at feilen oppstår igjen. 

Ditt droneprogram bør derfor fremme gode rutiner for rapportering av hendelser, for å sikre vedvarende forbedring. 

5. Kontinuerlig utvikling

Droneteknologien og regelverk er under konstant utvikling. Dette krever at man er i stand til å tilpasse seg nye endringer. Det innebærer både å etablere systemer for revisjon av manualer, og gjennomføre opplæring for å møte nye myndighetskrav.

Å bruke Droneakademiet som kompetansepartner gjør det enklere for ledelsen å håndtere operasjonelle utfordringer, samtidig som man sørger for at bedriften opererer etter gjeldende lover og regler.

Få luft under vingene

Vil du sikre suksess? Be om et uforpliktende møte, så hjelper vi deg med å finne ut av veien videre.

Vi bistår med utarbeiding av use caser, nødvendige manualer og gjennomfører interne kurs og opplæring av dronepiloter. Slik sørger vi for at du får raskere avkastning på dine droneinvesteringer.

Les mer om operasjonsmanualer og startpakken som hjelper deg på vingene.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Se også

Tilbake til bloggen

5 tips for å lykkes med droner i bedriften

Ønsker du å implementere droner i bedriften? Pass på at du ikke snubler i de samme fellene som så mange andre bedrifter. De siste årene har vi sett en gjenganger - bedrifter kjøper inn dyrt utstyr, uten å ha en klar formening om hva det skal brukes til, eller hvordan. For å lykkes med dronetekonologi, og få økt avkastning på investeringene, er det viktig å starte i riktig ende. 

Her har vi samlet 5 nyttige tips som gjør det enklere å lykkes med droner.

1. Lag en god use case

Droner endrer måtene vi jobber på og gir flere muligheter og fordeler. En god use case vil være avgjørende for å kunne dra nytte av droner som arbeidsverktøy. Mange droneprogrammer stopper opp eller forsinkes på grunn av dårlig planlegging, eller som et resultat av prøving og feiling. 

Når man vurderer å ta i bruk droner, er det flere spørsmål man må finne svar på. Hva er formålet med dronebruken? Hvilke data skal samles inn? Hvordan kan vi behandle innsamlet data? Hvilken programvare skal brukes? Hvilken drone passer best til formålet? 

Dette er eksempel på spørsmål man bør stille før man i det hele tatt går til innkjøp av droner og dyre sensorer. Mange har gått i fellen å kjøpt systemer som ikke engang passer til formålet, og som ender opp med å bli liggende ubrukt.

Basert på en god use case kan man ta steget videre med å realisere droneprogrammet, eller utvide et eksisterende droneprogram med nye bruksområder.

Noen bedrifter ønsker å flytte grensene til hva som er mulig å utføre med dagens systemer. Dette involverer testing av nye bruksområder, og krever gjerne utvidede tillatelser fra Luftfartstilsynet.

Les hvordan Haugesund kommune effektiviserer inspeksjoner ved hjelp av droner.

2. Utvikle prosedyrer og manualer

En operatørgodkjenning er basert på operasjonsmanualen. Den skal inneholde standard operasjonsprosedyrer som beskriver nøyaktig hvordan dronepiloter utfører sine arbeidsoppgaver. Ved bruk av prosedyrer er det ikke tvil om hvordan ting skal gjennomføres, og man sikrer at alle opererer på samme måte.

Det viktig at manualen er tilpasset bedriften. Den skal ikke bare beskrive arbeidsoppgaver, men også beskrive hva man skal gjøre dersom ting ikke går som planlagt. Hva gjør vi dersom dronen havarerer? Hva om man mister radiokontakten? Det må også lages prosedyrer for håndtering av slike situasjoner.

Utfyllende sjekklister er et annet element som bidrar til økt sikkerhet og uniforme operasjoner. Sjekklister er en av grunnpilarene i luftfarten som sørger for at viktige gjøremål ikke blir glemt, uavhengig om man flyr en drone eller et større passasjerfly.

Prosedyrer og manualer bør også være skalerbare og gi rom for fleksibilitet, dersom det dukker opp nye bruksområder, eller om bruksområdene endrer seg. 

3. Sørg for god opplæring

For å få økt utbytte av droneteknologien er det viktig med god trening og opplæring. Dronepiloter skal ikke bare være i stand til å fly dronen, men skal også ha god forståelse for prosedyrer, luftrom og regler som påvirker droneflyging. 

Droneakademiets kurs er godt dokumentert med klare læremål, og setter kursdeltakere i stand til å lede å gjennomføre avanserte droneoperasjoner.

4. Skap en god sikkerhetskultur

Det er lett å bli overentusiastisk over mulighetene som droner gir, samtidig må man sørge for at man opererer innenfor trygge rammer. Derfor er det avgjørende å starte med et sterkt fokus på sikkerhet og følge beste praksis i bransjen.

Om noen gjør en feil og utfallet ikke blir som planlagt, er det viktig å finne årsaken til hendelsen. Hoppet man over sjekklisten? Unnlot man å gjøre nødvendig forhåndsplanlegging? Det handler ikke om å straffe den enkelte, men å finne bakenforliggende årsaker og hindre at feilen oppstår igjen. 

Ditt droneprogram bør derfor fremme gode rutiner for rapportering av hendelser, for å sikre vedvarende forbedring. 

5. Kontinuerlig utvikling

Droneteknologien og regelverk er under konstant utvikling. Dette krever at man er i stand til å tilpasse seg nye endringer. Det innebærer både å etablere systemer for revisjon av manualer, og gjennomføre opplæring for å møte nye myndighetskrav.

Å bruke Droneakademiet som kompetansepartner gjør det enklere for ledelsen å håndtere operasjonelle utfordringer, samtidig som man sørger for at bedriften opererer etter gjeldende lover og regler.

Få luft under vingene

Vil du sikre suksess? Be om et uforpliktende møte, så hjelper vi deg med å finne ut av veien videre.

Vi bistår med utarbeiding av use caser, nødvendige manualer og gjennomfører interne kurs og opplæring av dronepiloter. Slik sørger vi for at du får raskere avkastning på dine droneinvesteringer.

Les mer om operasjonsmanualer og startpakken som hjelper deg på vingene.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vi gir deg informasjon om hva som skjer i Droneakademiet, faglige artikler, guider og nyttige tips og triks. Få kvalitetsinnhold rett i mailboksen.